Dorpsbelang Ferwoude
 
Ferwoude.EU

Zienswijze wijziging bestemmingsplan

Geachte mededorpsbewoners,


Zoals u allen als het goed is weet is er een bestemmingswijziging aangevraagd op het veldje naast het dorpshuis. Op de vorige ledenvergadering hebben we als bestuur mede gedeeld dat we als Dorpsbelang op deze plek tegen een woning zijn. We hebben dan ook een jurist in de handen genomen die een zienswijze namens ons heeft gemaakt en dit ingediend bij de eigenaar van de grond en de gemeente.

Schets van een mogelijke invulling


De eigenaar heeft laten weten het wel te begrijpen van Ferwoude, maar heeft daarbij zijn aanvraag niet ingetrokken.


Als dorpsbelang hebben we een ander idee bij dit veldje. We zouden hier graag extra parkeervoorzieningen willen realiseren, zodat auto’s niet op het gras of op de weg hoeven te parkeren Tevens is het een mooie plek om te gebruiken tijdens activiteiten bij het dorpshuis. Tegelijkertijd moeten we op onze hoede zijn voor eventuele geluidsoverlast en dergelijke en dat het dorpshuis in de toekomst geen beperkingen wordt opgelegd.

De gemeente vergadert in januari over het stukje grond en de bestemming hiervan. Namens het bestuur van Dorpsbelang zal er een delegatie aanwezig zijn om tijdens dit onderwerp eventueel in te kunnen spreken. Om nog wat meer kracht bij te zetten en te laten zien dat de zienswijze breed gedragen wordt zouden we graag handtekeningen van bewoners willen inleveren.

Het perceel van de heer Lemstra

Via onderstaande link kunt u digitaal een handtekening inleveren bij het bestuur. Deze levert de handtekeningen in tijdens de gemeentevergadering.

Dus bent u ook tegen een woning naast het dorpshuis en wilt u dit onderstrepen middels een handtekening dan kunt u dit doen voor 20 december.

De namens Dorpsbelang opgestelde zienswijze mag helaas niet digitaal verspreid worden. Wilt u deze toch graag inzien, dan kunt u zich melden bij één van de bestuursleden.

Alvast bedankt namens dorpsbelang.

Invulformulier

 

Bevestiging