Dorpsbelang Ferwoude
 
Voorstel tot wijziging bestemmingsplan Buren 31A

Voorstel tot wijziging bestemmingsplan Buren 31A

Zoals tijdens de algemene ledenvergadering aangegeven is er een traject gestart om op het perceel naast de Doarpshûs De Finne een woning te realiseren. Hiervoor is een wijziging in het bestemmingsplan nodig, waarvoor een ontwerp gemaakt is. Zie onderstaande link.

Plannummer: NL.IMRO.1900.2020westBPBuren31A-ontw

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view

of direct:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1900.2020westBPBuren31A-ontw/t_NL.IMRO.1900.2020westBPBuren31A-ontw.html

Ontwerp bestemmingsplan Ferwoude – Buren 31A, Súdwest-Fryslân

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het ontwerp van het bestemmingsplan Ferwoude – Buren 31A ter inzage leggen.

Wat houdt dit bestemmingsplan in?

Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van één vrijstaande woning op een onbebouwde kavel aan de Buren in Ferwoude tussen de huisnummers 29A en 31.

Wanneer en waar kunt u de stukken inzien?

Het ontwerp van dit bestemmingsplan kunt u inzien vanaf 6 augustus 2021 tot en met 16 september 2021. Dit kan bij het gemeenteloket in Sneek. Het ontwerp is ook te bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl Het planidentificatienummer van dit bestemmingsplan is: NL.IMRO.1900.2020westBPBuren31A-ontw

Hoe kunt u reageren?

Tijdens de bovengenoemde inzagetermijn kan iedereen schriftelijk zijn zienswijze indienen. Deze kunt u sturen naar de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân, Postbus 10.000, 8600 HA te Sneek.

Wilt u uw zienswijze mondeling geven?

Dat kan door het maken van een afspraak met de heer A. Kort van Team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken via het algemeen telefoonnummer 140515. U moet dit doen vóór 3 september 2021.