Dorpsbelang Ferwoude
 
Voorstel ronde bestuursleden: Jan Stellingwerf

Voorstel ronde bestuursleden: Jan Stellingwerf

Aangezien ik net in het dorpsbelang ben gekomen is mij gevraagd om mijzelf even voor te stellen.

Het mooiste moment van Hendrik en Wietske Stellingwerf kwam in mei 1982. Ik ben toen thuis geboren op de boerderij in Ferwoude. Ik ben in rij de 2de van de 4 zonen.

Na de basisschool periode in Ferwoude ben ik naar de Mavo in Bolsward gegaan. Later overgestapt naar de landbouwschool in Sneek en daar ook de middelbare landbouwschool afgerond. Vele diploma’s later was het de bedoeling dat ik het ouderlijk bedrijf over zou nemen en melkveehouder zou gaan worden. Na altijd een lichte twijfel of ik wel boer moest worden heb ik er voor gekozen om bij mijn toenmalige werkgever Culterra te blijven. Nu 12 jaar later zit ik daar nog steeds. Culterra is een producent van organische meststoffen. Dit wordt veelal gebruikt in de particuliere sector.

Ik woon samen met Marieke de Vries en onze 2 dochters Mirthe en Liza op de buren 32. Marieke komt uit Witmarsum en is de dochter van een akkerbouwer. Mirthe is nu 6 jaar en zit in groep 3 van de Paadwizer in Parrega. Liza is 3 jaar en zit op de peuterschool in Ferwoude. Beide hebben ze veel plezier in hun school. Gelukkig lijken ze in dat opzicht op hun moeder.

Ik ben veel bij het verenigingsleven van Ferwoude betrokken. Ik heb een aantal jaren in de Activiteitencommissie gezeten en draai nu dus mee in het Dorpsbelang. Tevens ben ik samen met Sytze Ybema betrokken bij het heropenen van de timmerwerkplaats als museumfunctie. Op de vrijdagavond ben ik veel in het dorpshuis te vinden bij de biljartvereniging.

In de zomer mag ik graag kaatsen in Gaast en in de winter speel ik zaalvoetbal in Bolsward.

Ik hoop jullie allen straks weer te zien bij alle activiteiten die door de vele vrijwilligers van Ferwoude worden georganiseerd. Ferwoude heeft een rijk verenigingsleven en dat moet zo blijven.

 

Jan Stellingwerf