Dorpsbelang Ferwoude
 
Ferwoude.EU

Plaatselijke commissie van Gaast en Ferwoude

De bedoeling van de commissie is om activiteiten buiten de kerkdiensten om te organiseren in een van beide kerken. Mocht u ook gebruik van de kerk willen maken voor een rouw-, of een trouwdienst of een expositie dan kunt u contact opnemen met Ria Compier of Annie Koning. Dit graag telefonisch.

Mocht u ideeën hebben om een exposities o.i.d. te organiseren dan is de commissie ook te bereiken via de mail: pcgaastferwoude@gmail.com.

De commissie

Sytze Stellingwerf
Ria Compier (06 511 517 16)
Jan Stellingwerf
Bianca Domhoff
Hans Oosterhof
Annie Koning (06 138 338 42)