Dorpsbelang Ferwoude
 
Ferwoude.EU

Kaatsvereniging Trye yn Ien 2016

SlotjeugdSlottoernooi Jeugdkaatsen K.V. Trije yn Ien Gaast/Ferwoude

GAAST/FERWOUDE – Op 27 augustus 2016 stond het jaarlijkse slottoernooi voor de jeugd weer op het programma. Er deden vier jeugdleden mee aan de partij. De partij werd gesponsord door Doekele Terpstra Tuin- en parkmachines & Quads te Allingawier. Na afloop van de partij was de uitslag als volgt:

1e prijs Lotte Nota
2e prijs Eke Jente Stellingwerf
3e prijsSyb Terpstra
4e prijsJan Bauke van Kalsbeek

Slot1Einde kaatsseizoen K.V. Trije yn Ien Gaast/Ferwoude

GAAST/FERWOUDE – Op 27 augustus 2016 stond het jaarlijkse slottoernooi weer op het programma. Dit betrof de laatste partij van het kaatsseizoen en er stonden 10 parturen op de lijst. Na de eerste ronde werd er gekaatst in een winnaars en een verliezersronde. Het waren spannende wedstrijden, waarbij meerdere malen de stand 5-5 6-6 aan de telegraaf hing. De partij werd gesponsord door Slagerij de Schrans te Leeuwarden. Na afloop van de partij was de uitslag als volgt:

1e prijs winnaarsronde1e prijs verliezersronde
Jan StellingwerfGerben de Boer
Anne Thomas OostenveldChristian Koning
Joukje HoekstraAnnet van der Stap
2e prijs winnaarsronde2e prijs verliezersronde
Gerben StellingwerfMelle de Boer
Jeltje de BoerJanet de Groot
Gerard van der WalTiny Hiemstra
3e prijs winnaarsronde
Dooitze de Boer
Gyanne Hiemstra
Sabine Drayer

22e Frans Twijnstra Merkepartij te Gaast

Afgelopen vrijdag 8 juli 2016 werd de 22e Frans Twijnstra Merkepartij gespeeld tijdens het Gaaster dorpsfeest op het sportpark de Boppeslach te Gaast. Om half tien werd de partij geopend met het traditionele gedicht en een bakje koffie met gebak. De opgave was goed en er stonden 13 partuur op de lijst. Er werd fanatiek en spannend gekaatst. De prijzen werden gesponsord door Nota Wapeningsstaal uit Bolsward, Stellingwerf verhuur uit Ferwoude en De Boer RVS uit Makkum. Op deze partij is eveneens het traditioneel het koningsbordje uitgereikt aan één van de spelers van het winnende partuur. Pieter Westra is dit jaar door de commissie uitgeroepen tot Koning van de Frans Twijnstra Partij. Klik hier voor foto’s en de uitslagen: 22e Frans Twijnstra Merkepartij te Gaast

 

Federatiepartij d.e.l. K.V. Trije yn ien Gaast/Ferwoude

Federatie2Federatie3 Federatie4 Federatie1 Afgelopen zaterdag 28 mei 2016 heeft K.V. Trije yn ien een federatiepartij georganiseerd. Er deden circa 65 kaatsers mee in diverse categorieën. Het weer was prima het werd een geslaagde kaatsdag. Klik hier voor de uitslagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaatsvereniging Trije Yn Ien organiseert Pinksterpartij

Kaatsen pinksterenZondag 15 mei werd er voor de eerste keer een pinksterpartij georganiseerd. Zowel leden als niet-leden mochten zich opgeven voor deze partij. Met 30 aanmeldingen was er, ondanks de weersvoorspellingen, dan ook een mooie lijst.

De finale werd gespeeld tussen Christiaan Draijer, Gatze Postma en Wietske Buma tegen Gerben de Boer, Dooitze de Boer en Eefje Groen. De winnaars en tevens het jongste partuur waren Gerben de Boer, Dooitze de Boer en Eefje Groen. Met de jongens in het perk en Eefje aan de opslag wisten zij ongeslagen te blijven.

Ondanks het weer was het een geslaagde kaatsmiddag in Gaast met een mooie opkomst vanuit de hele regio. Dank aan de sponsors van deze partij: Bakkerij van der Werf en het stamboek Swifterschapen fokbedrijf van Harmen en Sipkje Draijer.

Klik hier of op de foto voor de uitslag!

 

K.V. Trije yn Ien Gaast/Ferwoude organiseert “Koningsdagpartij”

foto koningsdagpartijAfgelopen woensdag 27 april 2016 was het Koningsdag. Deze dag stond bij K.V. Trije yn Ien in het teken van de Koningsdagpartij. Ondanks de slechte weersvoorspellingen bleef het de gehele dag droog, maar het was vrij koud. In totaal stonden er zes partuur op de lijst en er werd in poultjes gekaatst. Klik op de foto voor de uitslag.