Dorpsbelang Ferwoude
 
Ferwoude.EU

Kaatsvereniging Trye yn Ien 2015

KV Trije yn Ien sluit kaatsseizoen af met Oktoberfest

Winnaars volwassenen slotpartij 05-09-2015Op zaterdag 5 september werd ter afsluiting van het kaatsseizoen, een slotdag georganiseerd door kaatsvereniging Trije yn Ien. Het thema dit jaar was Oktoberfest en er stonden 9 parturen op de lijst. De partij begon om 11 uur en door de vele regen van de dagen ervoor was het veld zeer nat. Dit resulteerde in vele (lachwekkende) glijpartijen en moeilijke kaatsomstandigheden. De partij werd gesponsord door Kwaliteitsslagerij de Schrans, die vleespakketten ter beschikking stelde. Na de prijsuitreiking kon het Oktoberfest beginnen met een Duitse maaltijd, waarbij Duitse slagersmuziek voor goede sfeer zorgde. De prijswinnaars van de partij staan hieronder beschreven.

Prijzen winnaarsronde:                               Prijzen verliezersronde:

1e prijs                                                      1e prijs

Gerben stellingwerf                                   Gerben de Boer

Dooitze de Boer                                        Tiny Hiemstra

Fokelien van der Bos

 

2e prijs                                                    2e prijs

Christiaan Drayer                                     Edzer Hiemstra

Marten Hoekstra                                      Johannes de Ringh

Heline Koning                                          Sanna stellingwerf

 

3e prijs

Auke Geert Ybema

Sabine Drayer

Janet de Groot

 

Kv Trije yn Ien sluit kaatsseizoen af met jeugdpartij

jongste jeugd slotpartij winnaars 05-09-2015 oudste jeugd winnaars slotpartij 05-09-2015Op zaterdag 5 september 2015 is er een jeugdpartij georganiseerd. Waarmee het kaatsseizoen van de jeugd mee werd afgesloten. Er werd poultje gekaatst in twee groepen, welken werden ingedeeld op leeftijdscategorie. De sponsor van deze partij was bezorgbakker M. Hoekstra, die een lekker broodje en mooie prijzen voor de jeugd beschikbaar stelde. De uitslagen van deze partij waren als volgt:

Jongste jeugd:

1e prijs                  Jan Bauke van Kalsbeek

2e prijs                  Lotte Nota

Oudste jeugd:

1e prijs                  Sil Nota

2e prijs                  Thom Oostenveld

 

Geslaagde nachtkaatspartije KV Trije yn Iennachtkaatsen foto

Zaterdag 8 augustus werd er in Gaast weer de jaarlijkse nachtkaatspartij georganiseerd. Met 13 partuur was er weer veel opgave van zowel leden als niet-leden.

In de eerste omloop waren de meeste partijen snel voorbij. Alleen tussen het partuur van Gyanne Hiemstra en het partuur van Jacob de Groot  werd het spannend, deze partij werd met 5-4 6-4 gewonnen door Gyanne Hiemstra c.s. Ook tussen de parturen van Jelle Attema en Melle de Boer werd het redelijk spannend, deze partij werd ook met 5-4 6-4 gewonnen door Melle de Boer.

In de tweede omloop mocht het partuur van Christiaan Draijer het opnemen tegen het partuur van Tsjebbe Galema. Het partuur van Tsjebbe was nog niet helemaal opgewarmd en konden het niet winnen van Christiaan, Trijntje en Akkelys.

Ook in de tweede omloop van de winnaarsronde stonden Lammert Miedema, Johannes de Ringh en Cris Feenstra, die het op mochten nemen tegen Jildert Stellingwerf, Dirk de Vries en Wietske Buma. Na een spannende strijd won het partuur van Jildert Stellingwerf met 5-5 6-4.

De volgende partij was ook erg spannend. Erik Stellingwerf stond met zijn partuur 5-0 voor, maar toch wist het partuur van Gyanne Hiemstra het terug te brengen naar 5-5. Toch trokken Erik, Dooitze en Tiny aan het langste eind en waren daarmee door naar de halve finale.

In de halve finales stonden Melle de Boer, Christian Koning en Jeltje de Boer tegen Christiaan Draijer, Trijntje Hoekstra en Akkelys Hiemstra. Na een spannende strijd won het partuur van Christiaan met  5-5 6-0 en stond daarmee in de finale. Om het andere finaleplekje werd gekaatst door Jildert Stellingwerf, Dirk de Vries en Wietske Buma tegen Erik Stellingwerf, Dooitze de Boer en Tiny Hiemstra.  Jildert c.s. won met 5-2 6-4 en stond daarmee ook in de finale.

In de finale begon het partuur van Christiaan Draijer sterk, maar Jildert Stellingwerf wist zich te herpakken en won de finale met 5-2 6-4.

In finale van de verliezersronde stonden, na een aantal spannende partijen, Jelle Attema, Sido Plantinga en Hidde de Boer tegen Jacob de Groot, Hielke Oosterhuis en Cobi de Vries. Deze finale was een echte finale want beide parturen hadden 5 bordjes aan de telegraaf hangen. Uiteindelijk bleken Jacob, Hielke en Cobi net iets sterker te zijn en wonnen de finale van de verliezersronde met 5-5  6-4.

De sponsors van deze partij waren Hochwald en de beheerscommissie van de Fûke en de Boppeslach te Gaast.

 

Ferslag gaaster Merke partij-2

KNKB welpenjongens 2015 05

Verslag pearkekeatsen2015

 KNKB welpenjongens 2015 05

 Verslag buurtkaatsen 2015verslag buurtkaatsen 2015

K.V. Trije yn Ien Gaast/Ferwoude viert koningsdag met koningspartij

Op maandag 27 april werd in Nederland de tweede Koningsdag gevierd, ook kaatsvereniging Trij yn Ien houdt de traditie hoog en is het seizoen voor de volwassenen gestart met de eerste Koningspartij. Er was een totale opgave van 8 partuur en het was een mooie zonnige dag met zo nu een dan een fris briesje wind door het sportveld.Koningspartij 2015

Partuur 1: Gerben de Boer, Froukje Oostenveld en Christian Koning mochten het in de eerste ronde opnemen tegen partuur 2: Jelle Attema Gyanne Hiemstra en Brenda Drayer. Deze wedstrijd werd gewonnen door  Gerben de Boer en c.s. met 5-3 6-6. Partuur 3: Sjoerd Hiemstra, Johannes de RIngh en Marieke de Vries mochten het in de eerste omloop opnemen tegen partuur 4: Christiaan Drayer, Jacob de Groot en Joukje Hoekstra. Deze wedstrijd werd gewonnen door het partuur van Christiaan Drayer en c.s met 3-5 4-6. Partuur 5: Gerben Stellingwerf, Lammert Miedema en Tiny Hiemstra mochten het in de eerste ronde opnemen tegen partuur 6: Abe Ringnalda, Sytze Stellingwerf en Tjitske van Kalsbeek. Deze wedstrijd werd vol overtuiging gewonnen met 5-2 6-2 door het partuur van Gerben Stellingwerf en c.s. Als laatste in deze ronde mocht het partuur 7 van: Sierd Henk Stellingwerf, Dooitze de Boer en Jeltje de Boer het opnemen tegen partuur 8: Melle de Boer, Anne Thomas Oostenveld en Sabine Drayer. Dit laatste partuur won deze wedstrijd ook vol overtuiging met 2-5 0-6.

In de winnaarsronde mocht het partuur 1 van: Gerben de Boer en c.s. het opnemen tegen partuur 4 van: Christiaan Drayer en c.s. Na een evenwichtig begin werd deze wedstrijd uiteindelijk gewonnen door het partuur van Christiaan Drayer c.s. met 3-5 0-6. De tweede wedstrijd die in de winnaarsronde werd gespeeld bestond uit de parturen 5: Gerben Stellingwerf en c.s. tegen partuur 8: Melle de Boer c.s. Deze werd gewonnen door het partuur van Gerben Stellingwerf en c.s. met 5-3 6-4.

In de verliezersronde werd er gekaatst tussen het partuur 2: Jelle Attema en c.s. tegen partuur 3: Sjoerd Hiemstra en c.s. uiteindelijk werd deze wedstrijd met 5-2 6-4 gewonnen door partuur 2. De andere wedstrijd uit de verliezersronde bestond uit partuur 6: Abe Ringnalda en c.s. tegen Partuur 7: Sierd Henk Stellingwerf en c.s. deze werd met 3-5 6-0 met overtuiging gewonnen door partuur 7.

De finales die tegen half 5 begonnen gingen spannend van start, in de verliezersronde speelde partuur 2: Jelle Attema, Gyanne Hiemstra en Branda Drayer tegen partuur 7: Sierd Henk Stellingwerf, Dooitze de Boer en Jeltje de Boer. Het was een spannende pot en deze eindigde uiteindelijk met 5-5 6-6, uiteindelijk was het partuur 2 van: Jelle Attema en c.s. die er met de prijzen van doorging.

In de winnaarsronde werd er volop gestreden voor de winst. Partuur 4: Christiaan Drayer, Jacob de Groot en Joukje Hoekstra nam het op tegen partuur 5: Gerben Stellingwerf, Lammert Miedema en Tiny Hiemstra. In het begin ging de partij gelijk op maar door iets meer scherpte van het partuur van Gerben Stellingwerf en c.s wonnen zij de punten op de cruciale momenten. Zij wonnen uiteindelijk de partij met 2-5 6-6 en konden hiermee de krans aan de muur hangen.

De prijsuitreiking volgde, de mooie prijzen die samengesteld zijn door de Tùnwinkel en gesponsord door de Rabobank Sneek-Zuidwest Friesland werden uitgereikt. Naast deze prijzen hebben we bij deze partij ook een Koningsprijs. Lammert Miedema werd gekozen tot Koning, door zijn goede opslag en het tussenspel. Dit was voor hem een groot genot, want hij had deze prijs eind jaren negentig ook al eens gewonnen.