Dorpsbelang Ferwoude
 
Ferwoude.EU

Kaatsvereniging Trye yn Ien 2012

“Olympische bekroning” sluit het seizoen KF Trije yn Ien

Gaast/Ferwâlde: Met een heus Olympisch vuur en een Olympisch erepodium werden de kaatsers geprikkeld om tijdens de afsluitende partij van het kaatsseizoen in Gaast nog eens extra hun best te doen. Of beter gezegd nog één keer ALLES te geven om een plaats op het erepodium te krijgen. En dat er om gestreden werd was goed te zien aan de hoeveelheid zweet dat rijkelijk vloeide. Dit niet alleen van wege de fysieke inspanning maar minstens ook door het feit dat er werd gekaatst onder hoog zomerse omstandigheden. De deelnemerslijst was door de commissie opgedeeld in een dames en een heren klasse. Er moest gekaatst worden in een poule systeem bij de dames twee poules van drie parturen, en bij de heren één poule met vier parturen.

In de heren poule moesten dus drie omlopen worden gekaatst. Opvallend dit hele seizoen is dat de heren Melle de Boer en Sierd Henk Stellingwerf hoe dan ook op één of andere manier iedere keer “drege” partijen kaatsen. Dus als het lot zo was gevallen dat je bij één van hen was geloot je op voorhand al zeker was dat je enorm aan de bak moest om mee te doen om de prijzen. Ook deze partij was dat niet anders, in de eerste omloop troffen de heren elkaar en met een op het oog makkelijke overwinning van Sierd Henk met Sjoerd Hiemstra en Dirk de Vries 5-2 6-6 was het echt niet zo dat Melle met Lammert Miedema en Jacob de Groot werden afgedroogd. Vele eersten werden beslist op 6-6. Maar met de tactisch sterke opslager Sjoerd en eerstejaars kaatser Dirk als sterk kaatsende foarynse als zekere secondanten wisten Sierd Henk c.s. de winst toch te pakken. Auke Geert Ybema en Cristiaan Drayer hielden er een geheel eigen taktiek op na zo bleek al in de eerste omloop tegen Jan Stellingwerf met Jilger Hiemstra en Gerard v.d. Wal. Ach lit hun eerst mar even mooi keatse juh, was het antwoord van Auke Geert op de vraag of de 4-1 achterstand aan de telegraaf niet verontrustend was. En ´rustig´ doorkaatsend werd op formidabele wijze met sterk opslagwerk, uhum met wel wat extra buiten opslagen, en ook in het perk heersend de winst gepakt op 5-4 6-6 . Deze tactiek werd alle drie de omlopen zo volgehouden, en zo werden alle drie de partijen ook gewonnen. De prijzen werden uiteindelijk als volgt verdeeld: 1 Auke Geert c.s 21 eersten, 2e Sierd Henk Stellingwerf c.s 19 eersten, 3e Jan Stellingwerf  (na nog een winst en een verloren partij op 5-5 6-6) 16 eersten, en tot slot Melle c.s 4e 9 eersten.

dscn1867a
Alle winnaars!

De dames divisie werd een overwinning voor het partuur Froukje Oostenveld met Jeltje de Boer en Weny d Vries. De eerste poule partij werd er moeizaam gewonnen van het sterk kaatsend partuur Gyanne Hiemstra met Maaike de Groot en Annet v.d. Stap. De druk van Gyanne werd steeds hoog gehouden maar een iedere keer lichte achterstand werd telkens weer bijgehaald door een sterk op en út van Froukje, goed perk en tuskenspul van Jeltje en de save opslagen van Wendy. Met de eerste 5-5 6-6 van de dag aan de telegraaf moesten Gyanne, Maaike en Annet toch hun nipt hun meerdere erkennen, de winst dus voor Froukje c.s. In de tweede partij tegen Brenda Drayer met Wietske Buma en Coby de Vries moest Froukje c.s. ook weer flink aan de bak. Een voorsprong 1-4 werd door Brenda c.s. sterk ingehaald maar Froukje c.s. stug doorkaatsend pakten de winst met 5-4 6-2 en daarmee finalist met twee gewonnen partijen.

De tweede poule werd een prooi voor partuur Sabine Drayer met Akkelys Hiemstra en Fokelien v.d. Bos. Twee winstpartijen. In de eerste omloop tegen Willie Douma (voor het eerst dit seizoen in de kryte) met Tiny Hiemstra en Annemieke Zonderland een partij waar Willie duidelijk nog weer terug moest komen in het spel met 5-3 6-6-2 gewonnen door Sabine c.s. En de tweede omloop de partij tegen het duo Joukje Hoekstra met Anny Koning, die samen in het perk wel goed op dreef waren maar in het veldspel echt een derde maat misten. Een winst 5-2 6-4. Een mooie poule waar vooral de beide `allround` parturen Willie c.s. en Sabine c.s. goed kaatswerk leverden door tactisch en praktisch de zaken goed voor mekaar te hebben. De finale was er tussen de parturen Froukje c.s. en Sabine c.s. Hierin bleek dat Froukje het meest complete partuur beschikte met de extra macht in de uitslagen van Froukje werd de winst dan ook met 5-3 6-6 opgeëist. De strijd om de derde plek werd gewonnen door het partuur met een na twee omlopen wat meer ingespeelde Willie en wat omzettingen binnen het partuur door Willie c.s. met 5-2 6-2 van Brenda c.s.

 

Uitslagen heren:

1 Auke Geert Ybema en Cristiaan Drayer

2 Sierd Henk Stellingwerf, Sjoerd Hiemstra en Dirk de Vries

Uitslagen dames:

1 Froukje Oostenveld, Jeltje de Boer en Wendy de Vries

2 Sabine Drayer, Akkelys Hiemstra en Fokelien v.d. Bos

3 Wilie Douma, Tiny Hiemstra en Annemieke Zonderland

 

 

Bezorgbakker Marten Hoekstra zorgt voor een mooie kaatspartij.

Afgelopen zaterdag stond de ouder/kind partij op de agenda van KV Trije yn Ien. Een traditioneel leuke en gezellige partij waarbij de ouders ook eens in contact kunnen komen met de kaatssport die hun kinderen beoefenen.  Een dag die wordt gesponsord door bezorgbakker Marten Hoekstra . Marten verzorgt deze dag dan ook deels voor de catering en de rest van de week zorgt hij voor vers brood in Gaast en de weide omgeving. De partij begon om 11 uur. Het zou tot 13.00 droog zijn volgens buienradar. Deze zat er echter helemaal naast  want  11.15 regende het al. Dus we waren tijdens de eerste omloop zeiknat. De tweede omloop droogden we weer helemaal op en de derde omloop werden we weer zeiknat. Toch werd er leuk gekaatst en had niemand echt last van de regen. Omdat het poule kaatsen was moesten er nog een paar kaatsen in de 4de omloop.  Na alle omlopen de voor eersten en tegen eersten optellen en aftrekken kwamen we op het einde van de dag tot de volgende winnaars.foto

1ste klaas Marten de Groot  en Maaike de Groot

2de Dooitze de Boer en Melle de Boer

3de Heline Koning en Annie Koning

4de Jordy de Vries en Dirk de Vries

5de Fenna Terpstra en Doekele Terpstra

 

Nachtkaatspartij groot succes!

Vorige week zaterdag werd de traditionele nachtkaatspartij georganiseerd door KV Trije yn Ien Gaast/Ferwoude. Deze partij is zowel voor kaatsers, als voor niet kaatsers. Velen hadden hier gehoor aan gegeven, want er stonden maar liefst 18 niet-kaatsers op de lijst. Allen uit de buurt van Ferwoude, Workum en omstreken. Voor velen is deze partij de gelegenheid om het kaatsen beter te leren kennen, of gewoon om een gezellige avond te hebben. Want gezellig werd het!

Een primeur voor de vereniging want de lijst bestond in totaal uit 18 parturen, wat in Gaast de laatste jaren nooit meer is voorgekomen. Vele mensen zeggen dan wel eens dat het kaatsen niet meer leeft, en dat het nieuwe impulsen nodig heeft. Wel, in Gaast/Ferwoude doen we het op de ouderwetse manier en toch groeit het deelnemers aantal. Doordat het weer tropisch was, kwam er veel publiek af op deze partij. Vele mensen zagen dan ook verschillende kaatsers hun eerste stapjes zetten, wat zorgde voor soms hilarische taferelen.

In de eerste omloop werd het kaf van het koren gescheiden en waren er veel partijen die snel op 5-0 of 5-1 beslist werden. Wel een spannende partij in de eerste omloop was die van Siebe Reitsma, Ruben Ybema en Wietske Buma tegen Erik Stellingwerf, Berry Minnema en Sanna Stellingwerf. Erik wist het, mede door zijn praatjes, nog ver te schoppen, maar de rust van Siebe won uiteindelijk:  5-4 6-2. In de tweede omloop een spannende partij tussen ‘de jonkies’ Gerben Stellingwerf, met Jacob de Groot en Gyanne Hiemstra, en Meindert Attema met Tjeerd Stellingwerf en Wiebe van der Veen. Meindert Attema c.s. wonnen met 4-5 6-6.

Een partuur wat redelijk makkelijk door de lijst rolde was dat van Sjoerd Hiemstra, Harm Gietema en Joukje Hoekstra. Met in de eerste omloop 5-0 winst en in de tweede en derde omloop 5-2 winst, kwamen zij al in de finale terecht, daar ze een staand nummer hadden in de halve finale.

In deze finale namen ze het op tegen het verrassend goed kaatsende partuur van Siebe Reitsma c.s.

Zij waren echter niet opgewassen tegen de hoge opslagballen van Sjoerd, de fantastische uitslagen van Harm en de vaak vervloekte opslagen van Joukje. Siebe, Ruben en Wietske leken na 4 omlopen, in de finale uitgekaatst, ze kwamen niet in hun spel en verloren met 5-0 6-2.

De krans en de gesponsorde prijzen van Hochwald, voor Sjoerd Hiemstra, Harm Gietema en Joukje Hoekstra!

In de verliezersronde ging de finale tussen de parturen van Jelle Attema, Yke van der Wal en Coby de Vries, en Edzer Hiemstra, Ysbrand Galema en Diana van der Molen.

Deze finale verliep spannender en vooral de snelheid van Jelle versus Ysbrand speelde een hoofdrol in deze partij. Sterk tussenspel hierdoor dus, met name van Jelle.

Edzer, Ysbrand en Diana konden echter net de kar niet trekken en verloren, na een verrassend goed optreden tijdens deze hele avond/nacht, met 5-4 6-6 in de finale van de verliezersronde van Jelle, Yke en Coby.

Om 3 uur was de laatste bal geslagen en werd er nog een klein feestje gevierd op de Boppeslach. En zo werd het rond zonsopgang dat de meesten op hun fietsje stapten en richting huis gingen…

 

Uitslag winnaarsronde:

1. Sjoerd Hiemstra, Harm Gietema en Joukje Hoekstra

2. Siebe Reitsma, Ruben Ybema en Wietske Buma

3. Meindert Attema, Tjeerd Stellingwerf en Wiebe van der Veen

 

Verliezersronde:

1. Jelle Attema, Yke van der Wal en Coby de Vries

2. Edzer Hiemstra, Ysbrand Galema en Diana van der Molen

 

 

 

Spannende finales tijdens de dames- en heren-partij…

dscn1814a
Sjouke Folmer, Trijntje Hoekstra names Keune haircosmetics en Jan Stellingwerf

Gaest/Ferwâlde: Één keer in het kaatsseizoen van KV “Trije yn Ien” wordt er op zondag voor de leden een partij georganiseerd. En wel te weten de Dames en Heren-partij. Zondag j.l. was het weer zover, tijd voor de “strijd der gladiatoren” en de “cat-fight”. Er waren in beide categorieën twee poules van drie parturen zodat een ieder sowieso twee maal aan de bak kon. De winnaars van de poule streden in de finale om prachtige haarverzorging pakketten gesponsord door “KEUNE the art of hair design”, en de kransen beschikbaar gesteld door fam. Timmer- de Vries uit Ferwoude.

Zoals op alle partijen dit seizoen waren ook deze keer de finales bloedstollend. Vooral bij de heren was het zéér spannend. Tot de laatste slag konden beide parturen nog aanspraak maken op de winst. Partuur Jan Stellingwerf en Sjouke Folmer hadden de finale bereikt door in de poule twee keer de winst te pakken. De eerste partij werd overtuigend  gewonnen met de klinkende cijfers 5-3 6-0 en de tweede met 5-2 6-2. Beide heren waren save aan opslag en het perk stond als een huis. Het tweede finale partuur, Christiaan Drayer en Dirk de Vries wonnen hun eerste partij met 5-4 6-0 en de  tweede met 5-2 6-4. Snoeiharde geplaatste opslagen van Christiaan, die weliswaar ook wel eens buiten op waren, met best tuskenspul en formidabele uitslagen en Dirk die daar zijn positieve steentje ook aan bij droeg maakten dat zij ook vrij eenvoudig de finale bereikten. In de finale namen Jan en Sjouke de leiding met 3-1, door degelijk kaatsen met weinig fouten, waarna Christiaan c.s. een drietal zeer sterk gespeelde eersten pakten en zo de leiding met 3-4 overnamen. Tot 5-5 werden de borden om en om verdeeld. Met 2-2 aan de telegraaf in het beslissende eerst pakten Jan en Sjouke echter beide dikke kaatsen en met een ,niet verdiende, buiten opslag van Christiaan was er de winst voor Jan en Sjouke.

dscn1815a
Annemieke Zonderland, Trijntje Hoekstra namens Keune haircosmetics en Froukje Oostenveld

Bij de dames werd de finale een strijd tussen Froukje Oostenveld en Annemieke Zonderland en Johanna Kooistra en Wendy de Vries. Froukje en Annemieke hadden de beide poule partijen dreeg gewonnen eerst van Joukje Hoekstra en Jeltje de Boer 5-4 6-6 en van Marieke de Vries en Wietske Buma met 5-3 6-4. Johanna en Wendy hadden in hun eerste poule artij ook een lastige tegenstander aan het partuur Trijntje Hoekstra en Fokelien v d Bos maar ze pakten nipt de winst op 5-5 6-4. De tweede partij nam Johanna de voorinse positie over en werd er gewonnen van Sabine Drayer en Anny Koning met 5-3 6-2. De finale ging gelijk op tot 3-3. Johanna had al veel van haar krachten verspeeld in de eerdere omlopen en door geplaatste opslagen van Froukje en de save opslagen van Annemieke met daarbij degelijk perkwerk van beide, liep het partuur, min of meer, zo door de laatste drie eersten en pakten de verdiende winst met 5-3 6-2.

Met een compliment voor alle vier B maten in de beide finales, die pas dit seizoen met het kaatsen zijn begonnen en op fantastische finales konden terug  kijken.

Heren-partij

1e Jan Stellingwerf en Sjouke Folmer

2e Christiaan Drayer en Dirk de Vries

Dames-partij

1e Froukje Oostenveld en Annemieke Zonderland

2e Johanna Kooistra en Wendy de Vries

 

18e Frans Twijnstra merke partij prooi voor Pieter v d Valk c.s.

Gaest/Ferwâlde: Kaatsen wordt bijna nooit afgelast maar de Merke partij in Gaast verliep onder wel zeer erbarmelijke omstandigheden. In de stromende regen werden de partijen afgewerkt. Maar dat hield niet in dat er niet goed werd gekaatst. Juist de meerwaarde van een “merke” partij gaf de kaatsers een flinke push om er een geweldige kaatsdag van te maken. Met de traditionele openings toespraak van de voorzitter van KV “Trije yn Ien” werd de dag geopend en konden de parturen het veld op om om de velbegeerde winst te gaan strijden. Met een fraaie lijst van liefst 13 parturen was een volle kaatsdag verzekerd. Koning werd met algemene stem van de drie koppige scheidsrechterscommissie gekozen Pieter v.d. Valk.

De loting had een evenwichtige lijst opgeleverd met een flink aantal kanshebbende parturen. Eén partuur verdient echter een extra pluim, het lot had de yougsters Christiaan Drayer(15), Gyanne Hiemstra(14) en Jildert Stellingwerf(13) in één partuur gebracht. Een prachtige winst 5-1 6-6 in de eerste omloop leerde dat er zeker kansen waren voor dit sterk kaatsende jonge partuur. In de tweede omloop werden ze echter uitgeschakeld voor de winst door het partuur Sierd Henk Stellingwerf, Brenda Drayer en Tiny Hiemstra. Máár Stellingwerf c.s. moest tot het uiterste en vooral door een inschattingsfout van het perk Drayer c.s. op 4-2 6-6 werd de bal retour niet foarbij geslagen, dat terwijl de bal buiten op was geslagen, 5-2 voor Stellingwerf c.s en een niet meer in te halen achterstand voor Drayer c.s. Met deze winst voor Stellingwerf c.s. en tevens ook winst in de derde omloop werden zij de eerste finalist. De ander finalist moest komen uit het duel tussen de parturen Pieter v.d. Valk met Froukje Oostenveld tegen Melle de Boer, Trijntje Hoekstra en Akkelys Hiemstra. Alleskunner Pieter met zijn sterke secondante Froukje lieten er geen gras over groeien en in no time hing er 5-1 6-0 aan de telegraaf. Hiermee tweede finalist. De finale was een boeiende strijd, maar van meet af was er duidelijk wie er met de hoogste eer ging strijken. Stellingwerf c.s. deden er alles aan om telkens het tij te keren in hun voordeel. Maar tegen het snel, degelijk en uitgekiende duo Pieter v.d. Valk en Froukje Oostenveld was op deze merke partij niets en niemand opgewassen. Met de eindstand 5-2 6-2 aan de telegraaf was de zeer verdiende winst hun deel, en met de Koningstitel voor Pieter v.d. Valk kon het feest echt losbarsten.

In de verliezers ronde werd de winst opgeëist door het partuur Pieter Westra, Erik Stellingwerf en Wendy de Vries. Na verlies in de eerste omloop tegen Tjitse Bouma, Gerard v.d. Wal en Anny Koning werd de tweede omloop met groot gemak gewonnen van Abe Ringnalda, Sabine Drayer en Jeltje de Boer 5-2 6-0. De derde omloop was een stuk lastiger. Nipt werd Jan Stellingwerf met Anne Tomas Oostenveld en Annemieke zonderland verslagen na een zeer drege partij  met 5-5 4-6. In de finale troffen Pieter Westra c.s. Meindert Attema, Joukje Hoekstra en Jacob de Groot, die via een staand nummer in de derde omloop en een glorieuze overwinning in de tweede, 5-1 6-0, recht hadden op een plek in deze kleine finale.Het werd een beetje een “walk over”voor Westra c.s en met 5-1 6-0 was er de vrij eenvoudige winst.

Pieter van der Valk (k) en Froukje Oostenveld

Winaarsronde

1e        Pieter v.d.Valk en Froukje Oostenveld

2e         Sierd Henk Stellingwerf, Brenda Drayer en Tiny Hiemstra

3e         Gerben Stellingwerf, Wietse Adema en Marieke de Vries

3e         Melle de Boer, Trijntje Hoekstra en Akkelys Hiemstra

Verliezersronde

1e          Pieter Westra, Erik Stellingwerf en Wendy de Vries

2e         Meindert Attema, Joukje Hoekstra en Jacob de Groot

Jeugd:

Daphne Reyens en Gerben de Boer

Rond de klok van één, werd door wedstrijdleider Sytze Stellingwerf het startschot gegeven voor de jeugdpartij. Ouders zochten een beschut plekje en een paraplu om hun kroost te kunnen aanmoedigen. Er kwamen zelfs twee juffen van basisschool “de Finne” Ferwoude hun leerlingen bewonderen. Reden genoeg voor de jeugd om hun uiterste best te doen voor de velbegeerde titel van de merke partij 2012! Dit keer was de jeugd extra goed voorbereid. Tijdens een clinic van de enthousiaste hoofdklasse kaatsers: Pieter van Althuis, Hans Wassenaar en Michel v/d Veen werden zij klaar gestoomd voor de PC van Gaast/Ferwoude.

Op deze PC was de jeugd vertegenwoordigd met 7 parturen, de eerste partij besliste meteen of je in de winnaars of verliezers ronde terecht kwam. In de partij tussen het partuur van Heline Koning en Roy Voetman en het partuur van Klaas Marten de Groot en Thom Stellingwerf, was geen sprake van warming up, ze gingen meteen vol vuur los! Dit maakte dat de twee parturen aan elkaar gewaagd waren en dat de spanning, tot aan het laatste punt, om te snijden was. De partij eindigde in 5-5 6-6. Het paruur van Klaas Marten de Groot wist de partij naar  zich toe te trekken door het alles beslissende punt te maken. Helina en Roy lieten het er niet bij zitten en sloegen hun slag uiteindelijk in de finale van de verliezers ronde tegen het partuur van Dooitze de Boer en Ruth Stellingwerf  met 5-4 6-2. In de winnaarsronde waren het de twee favoriete parturen die het in de finale tegen elkaar opnamen. In beide parturen debuteerde een nieuw jeugdlid. Jordy de Vries kaatste zijn eerste merkepartij en liet zien dat hij over een gezonde en benodigde dosis fanatisme beschikt. Samen met de ervaren en beheerste Fenna Terpstra nam Jordy het op tegen het partuur van Gerben de Boer en Daphne Reyens. Gerben en Daphne hadden net een spannende halve finale tegen het partuur van Klaas Marten en Thom achter de rug, welke zij met 5-3 6-4 afsloten. Toen tijdens de finale partij de zon eindelijk door brak haalde Gerben de Boer alles uit de kast, geen bal was meer veilig, want Gerben was overal en elke bal te snel af. Jordy en Fenna deden hun uiterste best om tegen stand te bieden, maar zelfs het sterke perkwerk van Jordy was niet bestand tegen het prachtige allround talent van Gerben. Ook Daphne stond ook haar mannetje en sloot haar debuut samen met Gerben met de krans om de nek af.

Kaatsclinic voor de jeugdleden

Maandag 9 juli heeft het hoofdklasse partuur van Pieter van Althuis, Michel van der Veen en Hans Wassenaar een kaatsclinic voor de jeugdleden van K.v. Trije yn Ien verzorgd. Dit was een groot succes!

[nggallery id=13]

 

Federatie jeugdpartij Gaast/Ferwoude

Zaterdag 23 juni was het kaatsveld de “Boppe slach” het terrein voor menig jeugdig kaatstalent! Kaatsvereniging Trije yn Ien haalde alles uit de kast om de maarliefst 55 deelnemers en hun coaches en fans een leuke kaatsdag te bezorgen. Rond half 10 pruttelt de koffie en verzamelen alle deelnemers zich rond de kantine, ouders en begeleiders proberen een kopje koffie te bemachtigen en de jeugd gaat op zoek naar zijn of haar kaatsmaat. Al met al een gezellige drukte, welke ondersteund wordt door . . . ja hoor, hij is erbij, de zon!  Rond 10 uur wordt het startschot gegeven en nemen alle vrijwilligers en de kaatsers hun positie op het veld in. Er is duidelijk veel talent aanwezig en wat op valt is de gemoedelijke of beter gezegd sportieve sfeer. Ook de thuiskaatsers zijn goed vertegenwoordigd en kaatsen spannende partijen. De cathegorie Welpen meisjes D.E.L. kaatsen in een poule met vier parturen. Zij zijn als eerste categorie klaar. Bij de welpen jongens zijn 10 parturen aanwezig, hier wordt uitermate spannend gekaatst. De meeste punten worden gescoord door een tactische opslag, wat uit de kunst is met windkracht 5 á 6. Het partuur van Xander Nauta en Marten Leijenaar kaatsten een spannende finale tegen Martijn Wiersma en Tieme Tolsma, welke eindigde in 5-4, 6-4 met de winst voor Xander en Marten. In de Categorie schooljeugd D.E.L. waren spannende maar ook snelle partijen te bewonderen. Zo ook de finale van de winnaars ronde, deze werd met vlag wimpel gewonnen door Fabian Noordhuis en Bauke Jan Feenstra. De finale van de verliezersronde werd een finale waardige partij tussen het partuur van Jildert Stellingwerf en Niek Tolsma en het partuur van Thomas Jarno Miltenburg en Werner Faber. De winst ging uiteindelijk naar het partuur van Jildert en Niek, zij wisten het alles beslissende eerst te veroveren met 6-2. Rond drie uur waren alle partijen beslist en verzamelden de kaatsers zich bij de kantine voor de prijsuitreiking. De prachtige bekers en standaards werden verzorgd en uitgereikt door sponsor Swingcafe September ook wel bekent van “Septemberpop”. Wanneer de prijzen in ontvangst zijn genomen lacht de zon ons nog steeds toe en kan een ieder met opgeven hoofd huiswaarts. Het was een prachtige geslaagde kaatsdag!

Uitslagen

Welpen meisjes D.E.L.

Federatie
De prijswinnaars welpenjongens, pupillen en schooljeugd

1e winnaars

Anouk Smink              MAKKUM

Anne de Vries             MAKKUM

2e winnaars

Larissa Smink             MAKKUM

Jesse Rekker               BOLSWARD

Welpen jongens D.E.L.

1e winnaars

Xander Nauta             MAKKUM

Marten Lijenaar         EXMORRA

2e  winnaars

Martijn Wiersma         KIMSWERD

Tieme Tolsma             ARUM

3winnaars

Gosse Pieter Reitsma  PINGJUM

Dietmer Kuperus         BOLSWARD

 

Verliezersronde

1e Verliezers

Jeljer Westra                 LOLLUM

Brett Minnema             WORKUM

2e verliezers

Ingmar Wijma               MAKKUM

Jorret den Breejen        ARUM

 

Pupillen D.E.L.

1e winnaars

Iris van der Werf           Exmorra

Beau Talsma                 Workum

2e Winnaars

Sigrid de Boer              Tjerkwerd

Harmen Burgraaf         Tjerkwerd

 

1e verliezers

Danny Hoogeveen         Makkum

Cornelis Tijmstra           Makkum

2e verliezers

Sietze Bouma                   Lollum

Douwe Lycklama a Nijeholt It Heidenskip

 

Schooljeugd D.E.L.

1e winnaars

Fabian Noordhuis             Bolsward

Bauke Jan Feenstra            Wons

2e winnaars

Anton Buwalda                   Schettens

Yvonne Galema                  Tjerkwerd

 

1e verliezers

Jildert Stellingwerf              Ferwoude

Niek Tolsma                        Lollum

 

Pearkes sa folle as mooglik yn’e lijte…

Gaest/Ferwâlde: Zaterdag j.l. was het weer zover. De Pearkes waren weer aan beurt om de kaatsarena van KV “Trije Yn Ien” te betreden. Een mooie lijst van 10 pearkes had zich op gegeven voor deze door GOINGA kantoorvakhandel te Leeuwarden gesponsorde partij. Ondanks dat de omstandigheden herfstachtig waren werden er schitterende partijen gekaatst. Hier en daar werden achterstanden van 4 eersten omgezet in 5-5 gelijk aan de telegraaf. En een enkel partuur(Sierd Henk Stellingwerf en Brenda Drayer) wilde alleen maar met een 5-5 aan de telegraaf de strijd beslist zien worden. Magistrale winaars werden Jan Stellingwerf en Wietske Buma.

In een ongekend spannend en boeiende finale versloegen zij het partuur Melle de Boer en Johanna Kooistra. Met 5-5 6-6 aan de telegraaf wist Jan de partij, met een subleme zitbal op de verkeerde hand van Melle, naar zich toe te trekken. Voor hetzelfde geld was de partij anders beslist. Melle c.s. hadden een achterstand van drie eersten omgetoverd naar 5-3 voorsprong. Het leek erop dat Jan en Wietske gesloopt waren in eerdere al zo dreeche partijen. 5-1 6-4 tegen Abe Rignalda en Froukje Oostenveld met veel eersten op 6-6.  5-5 4-6 in de tweede omloop tegen Sierd Henk en Brenda in een taaie partij waar voor elk punt moest worden gevochten, en een super halve finale tegen Lammert Miedema en Tiny Hiemstra 5-5 6-6. Waar Lammert en Tiny een fikse achterstand wisten in te halen tot alles aan de hang. De lastig te verwerken opslag van Tiny werd door Jan toch nog prima verwerkt tot voorbij de keats. Melle en Johanna hadden voor de finale een staand nummer en vertoefden zodoende lange tijd yn’e lijte in de kantine. Vooral in het begin van de partij waren de gevolgen van de lange pauze te merken. Verdiende winst echter voor het sterk kaatsende pearke Jan en secondante Wietske.

In de verliezersronde werd de winst opgeëist door Abe Rignalda en Froukje Oostenveld. In de eerste omloop tegen winaar Jan en Wietske was het te dreech en nu en dan net niet, maar in het verdere verloop van de partij wisten Abe en Froukje zich best staande te houden. 5-2 6-4 winst door goed spel tegen Sytze Stellingwerf en Marieke de Vries in de tweede omloop. En een zelfde stand aan de telegraaf in de derde omloop tegen Wiebren Stellingwerf en Jeltje de Boer. Dat deze telegraafstand hun goed beviel liet zich zien in de finale tegen Edzer en Gyanne Hiemstra, die ondanks het gemis van spelritme van Edzer met een best op en uitslach van Gyanne een strek partuur op de lijst hadden. Gelijk in de eerste omloop troffen zij finalist Melle c.s. Een prachtige partij waar van alles werd geëist van de kaatsers en waar de mindere ervaring van Edzer hun de das wat om deed. Verlies derhalve 5-3 6-6 en in de tweede omloop tegen Joukje Hoekstra en Gerard v.d. Wal een sterke winst 5-0 6-6 En ook voor Edzer en Gyanne was er de lange pauze in de kantine in de derde omloop wat het ritme er een beetje uithaalde in de finale. In de verliezers finale zoals gezegd  een eindstand 5-2 6-4 aan de telegraaf in het voordeel van Abe c.s. waarin Abe en Froukje lieten zien dat ze niet zomaar de finale hadden gehaald. Maar met goed spel en een glimlach werd het een mooie partij.

Uitslagen

Wietske Buma en Jan Stellingwerf
Wietske Buma & Jan Stellingwerf

Winaarsronde

1) Jan Stellingwerf en Wietske Buma

2) Melle de Boer en Johanna Kooistra

3) Lammert Miedema en Tiny Hiemstra

 

 

 

Verliezersronde

1) Abe Rignalda en Froukje Oostenveld

2) Edzer Hiemstra en Gyanne Hiemstra

 

 

Iepen Frysk Kampioenskip Baltsje Ferdriuwe opnieuw geslaagd

Op vrijdag 25 mei is voor de tweede keer op rij het IFK Baltsje Ferdriuwe georganiseerd door kaatsvereniging Trye yn Ien uit Gaast/ Ferwoude. Op Kaatsveld de Boppeslach in Gaast werd om half zes gestart met het kampioenschap voor de junioren tot en met 16 jaar. De strijd ging tussen 4 koppels. Elk koppel kreeg een half uur de tijd om een record neer te zetten.  De gebroeders Gerben en Jildert Stellingwerf uit Ferwoude wisten het kampioenschap opnieuw op een naam te schrijven. Vorig jaar behaalden zij een record van 94 keer dit jaar werd het record verbroken en kon 143 keer in de boeken worden bijgeschreven.

Om half zeven was het de buurt aan de B-klasse. Ook in deze klasse streden vier koppels om de titel. Dennis Galema en Pieter Westra wisten in deze klasse de felbegeerde titel te bemachtigen. Na een half uur, waarbinnen verschillende pogingen zijn ondernomen, stond de teller bij Dennis en Pieter op 309 keer.

Na de B-klasse was het beurt aan de A-klasse kaatsers. In de A-klasse streden louter kaatsers uit de hoofdklasse van de KNKB om de titel. In de A-klasse waren zeven koppels. Het record, vorig jaar behaald door Jan Dirk de Groot en Pier Piersma, van 3200 is deze avond niet gehaald. Folkert van der Wei en Karel Nijman wisten dit jaar de kaatsbal 1150 keer over te slaan. Zij haalden daarmee de titel binnen. Een goede tweede waren Dirk Yde Sjaarda en Imke van der Leest met 903 keer.

Zowel tijdens als het na IFK Baltsje Ferdriuwe is er geld op gehaald voor het goede doel KIKA (KinderKanker). Het ophalen van geld heeft op een ludieke manier plaats gevonden. Zo kon er worden gekaats- dart (gewonnen door Jeltje de Boer), kon men gokken op het record (gewonnen door Gerrit Feenstra gokte 1209) en kon men tijdens de nazit nummers aanvragen bij troubadour Jan Nota die hij tegen een kleine vergoeding ten gehore bracht.

Al met al kan terug worden gekeken op een succesvolle tweede editie van IFK Baltsje Ferdriuwe al viel de opgave en de publieke belangstelling enigszins tegen.

 “De striid op’e Boppeslach” KNKB welpenjongens

Op de zaterdag van deze 2e kaatsmanifestatie wordt de KNKB partij voor welpenjongens georganiseerd. Een beetje mager veld van deelnemende kaatsers ten gevolge van de laatste speelronde van het voetbal seizoen noopte een omslag van de partijvorm. Wat opviel over de hele dag genomen dat er door de mannen met een krachtige opslag nogal eens “buiten” op werd geslagen en waar de opslag qua snelheid minder was werd er regelmatig geantwoord met een ferme “boppeslach”. Al met al een prachtige kaatsdag met een goed niveau en beloftevolle winnaars op het eind.

De winst van de dag in de winaarsronde was voor partuur Bouke Folkerts/Karel Monflis. Hoewel in de eerste omloop regelmatig de eersten op het nippertje werden binnen gehaald  en de partij dreech werd gewonnen van Bouke Zuiderhof en Gerrit Hendriks lieten Folkerts en Monflis in de tweede omloop zien waar ze toe in staat waren. Een hele mooie winst op Erik Cats/Jorn Dijkstra 5-4 6-4 gaf goede moed voor de finale.

De tweede finalist partuur Rick Minnesma/Jeroen Haarsma bereikten de finale door in de eerste omloop Simon v/d Vaart/Xander Nauta te verslaan met 5-3 6-2 van meet af was het duidelijk dat partuur 3 een kanshebber was voor de dagzege. In de tweede omloop werd die ambitie om de krans te pakken nog eens onderstreept. Patruur Jorn Lars van Beem/Gerrit Hendricks werd met de klinkende cijfers 0-5 4-6 duidelijk verslagen mede door de geweldige opslag kwaliteiten van Minnesma en Haarsma. Wat volgde was een prachtige finale die tot drie eersten gelijk een gelijkwaardige strijd was. De heren Folkerts en Monflis wisten echter de partij naar hun hand te zetten en met 3-5 6-6 was de krans en prachtige ere prijzen aangeboden door Ykema Optiek Bolsward hun verdiende deel.

 

Winaarsronde:

1) Bouke Folkerts en Karel Monflis

2) Rick Minnesma en Jeroen Haarsma

 

Verliezersronde

1) Feike Douwe Zijlstra en Mark Minnesma

2) Simon v/d Vaart en Xander Nauta

 

Buurt-kaatsen nieuw fenomeen

De slotdag van de kaatsmanifestatie was er een om in te lijsten. De door Bakkerij van der Werf Workum gesponsorde partij had een, voor Gaast/Ferwoude, nieuw thema. Er werd per buurt gekaatst. Eis was dat er tenminste één iemand van het partuur lid van KV Trije yn Ien moest zijn en tenminste één iemand moest niet kunnen kaatsen. Een fantastisch aantal van 14 parturen bonden de onderlinge strijd aan om beste kaatsbuurt van Gaest/ Ferwâlde en Workum genoemd te kunnen worden.

Dat het een verbeten strijd zou kunnen worden stond bij voorbaat al zo’n beetje vast. In de eerste omloop werden drie partijen beslecht met een “alles aan de hang”. Melle de Boer, die met echtgenote Aukje en dochter Jeltje een heus familie partuur vormden verloor het op 5-5 6-6 van partuur Sierd Henk Stellingwerf met A T Ooostenveld en Johanna de Boer. Partuur Auke Geert Ybema, Gerben Stellingwerf en Tjeerd Stellingwerf won het op 5-5 6-6 van Christiaan Drayer, Cobi de Vries en Dirk de Vries en tot slot won het partuur Klaas Jitse Tijsma met Auke Buren en Henk Wind op het nippertje van Joukje Hoekstra met Jochum Hiekstra en Johan Hoekstra ook met alles aan de hang. De toon was hier mee gezet het werd een schitterende kaatsmiddag met veel plezier en zeker her en der ook goed spel. Er werd gekaatst met de zachte bal wat garant stond voor een partij met veel, heel veel tussenspel en schitterende trick track situaties. De uiteindelijke winnaar kwam uit de finale tussen de parturen Auke Geert Ybema en partuur Pieter v d Valk met Wiebren Stellingwerf en Robin Meijer. Het overwicht van partuur Pieter v d Valk was dermate groot dat Auke Geert Ybema, ondanks verwoede pogingen, niet de kans kregen om ook maar enigszins in de partij te komen. Met 5-2 6-6 was Pieter v d Valk c.s. te sterk en zij gingen met de hoofdprijs naar huis.

Inde verliezersronde was de hoogste eer voor het partuur Sjoerd Hiemstra met Wietske Buma en Sander Buma. Zij versloegen in de kleine finale met 5-2 6-4  Pieter Westra,Minne Okkema en Geert Talsma.

Afsluitend kan de conclusie zijn: Het was een prachtig weekend vol kaatsplezier!

Winaarsronde

1) Pieter v d Valk, Wiebren Stellingwerf en Robin Meijer

2) Auke Geert Ybema, Gerben Stellingwerf en Tjeerd Stellingwerf

3) Klaas Jitse Tijsma, Auke Buren en Henk Wind

3) Jan Stellingwerf, Tiny Hiemstra en Jurgen Buma/Johanna de Boer

Verliezersronde:

1) Sjoerd Hiemstra, Wietske Buma en Sander Buma

2) Pieter Westra, Minne Okkema en Geert Talsma

kaatsenbaltsjefer
vlnr Wiebren Stellingwerf, Pieter v/d Valk & Robin Meijer

 

Poiesz jeugdpartij te Gaast/Ferwoude

Het seizoen is alweer enige tijd aan de gang, maar 18 mei stond dan eindelijk de 1ste eerste jeugdpartij op de kalender in Gaast. Het weer was perfect, het veld heeft er nog nooit zo mooi uitgezien kortom een mooi affiche voor een prachtige kaatsmiddag. Er waren 3 verschillende lijsten aanwezig om zo een ieder een goede kans te geven op de kransen. Er werd goed gekaatst.  De kaatsers waren aan elkaar gewaagd en de verschillen waren dan ook niet groot. In de laatste omloop moesten op dat moment de 2 jongens met de meeste eersten tegen elkaar wie dit zou winnen had ook meteen de krans. De titanenstrijd van de oudste jeugd wat het hele seizoen nog gaan zal duren. De beide heren hadden het voor de partij al uitgerekend en wisten hoe de kansen lagen. Het werd spannend,  de eersten werden om en om gepakt. 2 eersten gelijk een geweldige bovenslag. 3 – 2 voor het partuur van Gerben de boer. 2 zitballen op rij van Jildert en 2 kaatsen, wisselen. Beide kaatsen worden goed gepakt. En zo worden er nog wat woorden over het veld gesmeten en iedereen word nog eens goed op scherp gezet. 4 -4 aan de telegraaf. Op dat moment is het gebeurd voor Jildert en wint Gerben de boer met 5-4 6-6. Dus ook meteen de krans.  Bij de jongste jeugd was het oopoieszpartijk spannend. Maar ook hier werd goed gekaatst en de jongens waren fel. Zowel op de bal als tegen elkaar. Voor iedere bal werd gevochten en gestreden al hing hun leven er soms vanaf. De nummers 1 en 2 van de ranglijst hadden beide 21 eersten, het waren beide jongens en ze heetten ook nog beide Thom. Er was 1 Thom die had 1 tegen eerst minder. En deze heeft dan ook gewonnen. Dit was Thom Oostenveld. Thom Stellingwerf werd tweede en Helina Koning derde. Deze 3 kregen allemaal een mooie beker. De rest van de jeugd kreeg een heerlijke chocolade medaille. Weer een mooi geslaagde partij met veel publiek op de banken en het is volgens het publiek een genot om naar de jeugd van Gaast/Ferwoude te kijken. De Poiesz sponsoring werd mogelijk gemaakt door de jeugdsponsoractie van Poiesz.

Jan Stellingwerf koning van RABOBANK- Koninginnepartij KV “Trije Yn Ien”

Winnaars Kaatsen
vlnr Marten Hoekstra, Jeltje de Boer & Jan Stellingwerf (koning).

Gaest/Ferwâlde: Koninginnedag 2012: De eerste kaatspartij van KV “Trije Yn Ien” van het nieuwe seizoen gaat los. De koningin vierde haar feestje elders maar de leden van de KV uit de dorpen Gaast en Ferwoude waren naar hun kaatsveld de Boppeslach in Gaast getogen om te strijden voor hun eigen, door de Rabobank Súd-West Fryslân gesponsorde, feestje. De start van het nieuwe seizoen; altijd weer spannend, hoe staat een ieder er voor na de lange winterperiode. Een groep kaatsers had al een paar trainings/opwarm avonden gevolgd onder bezielende leiding van Klaas van de Vlugt. Vraag was of dat ook in het spel terug te zien zou zijn. Welnu dat was zeker het geval bij een groot aantal kaatsers die beter voorbereid op het veld stonden te “ballen”. Een enkeling gaf aan ietwat te zijn overtraind…met een big smile natuurlijk. Er stonden een negental parturen op de lijst en dat bood de garantie voor een lange kaatsmiddag.

Grote winnaar was het partuur Jan Stellingwerf, Marten Hoekstra en Jeltje de Boer. Een evenwichtig opgebouwd partuur met Jeltje als debutante in de volwassen divisie. En die rol droeg ze met verve. Als foarbest opslaagster wist Jeltje gedurende de hele partij meerdere malen belangrijke borden voor haar partuur aan de telegraaf te krijgen, in de finale zelfs drie eersten door haar sterke opslagwerk, variërend tusken ynse ballen dan weer plat oer de lyne of heech op efteryn. Een ijzersterk debuut. Marten als foarynse en sterk als altijd in het tuskenspul. En Jan Stellingwerf foarminst op en achter in het perk en zeker in het tuskenspul ook niet te stuiten maakte dat het een allround sterk partuur was. In de eerste omloop werd overtuigend gewonnen van partuur Christiaan Drayer, Wiebren Stellingwerf en Tiny Hiemstra;  5-2 6-6. In de tweede omloop werd het in de eerste omloop zo taaie partuur Melle de Boer, Gerard v.d. Wal en Gyanne Hiemstra verslagen met klinkende cijfers 5-3 6-4. Via een staand nummer in de derde omlop moest het partuur Stellingwerf het opnemen tegen titelkandidaat Auke Geert Ybema, Brenda Drayer en Nynke de Vries. Zij hadden al drie omlopen verkaatst en zaten daardoor nog lekker in het ritme. Echter Jan c.s. wist wat hen te doen stond, direct de druk erop. En dat lukte… Het partuur Ybema kwam niet meer in de wedstrijd en met eens een perkflater en een mislukte opslag hier en daar kreeg partuur Jan Stellingwerf, door degelijk op en uitslagwerkt, relatief weinig tegenstand en won met 5-2 6-4 de krans. Koning werd unnaniem Jan Stellingwerf door zijn puike opslagen en een superbest tusken spul.

In de verliezers ronde werd de winst gepakt door Jelle Attema met Lammert Miedema. Een zoals bijna gewoonte rustig en degelijk partuur Attema/Miedema. Alleen kalmte kan u redden is het devies van deze beide mannen. Dat maakt dat welke tegenstander hen ook treft het zeer lastig zal krijgen om de winst te pakken. De eerste partij werd verloren van Auke Geert c.s. de  tweede werd er gewonnen van partuur: Sytze Stellingwerf, Gerben Stellingwerf en Marieke de Vries; 5-4 6-4. Abe Rignalda, Sabine Drayer en Wietske Buma werden verslagen met 5-2 6-4  in de derde omloop. Het partuur Christiaan Drayer c.s. werd al wat angstig voor de finale. En die angst bleek gegrond. Met een keurige winst 5-2 6-6 werd het partuur Christiaan Drayer  de kantine gewezen en was de winst in de verliezersrond meer dan terecht.

kaatsenjeugd