Dorpsbelang Ferwoude
 
Ferwoude.EU

Kaatsvereniging Trye yn Ien 2013

Federatie kaatsen bij KV Trije yn Ien Gaast

Zaterdag 27 juli werd in Gaast bij  KV Trije yn ien de federatie partij georganiseerd . Er werden in 4 categorieën gekaatst.DSCN2193a

De eerste categorie was de welpen jongens en meisjes d.e.l. + herkansingsronde. Hier stonden 7 patuur op de lijst. Er werd bij deze categorie fanatiek, goed en snel gekaatst. De finale van de winnaarsronde ging tussen Tjipke van Goslinga met Gerde Lycklama a Nijholt tegen Thom Stellingwerf en Glenna van Dijkshuizen. Dit was een zeer spannende finale Thom cs. kwamen op een voorsprong van 5-2 maar het partuur van Tjipke cs. gaf niet en kwam terug tot 5-5. Toch wonnen Thom en Glenna de partij met 5-5 6-2.

De finale van de herkansingsronde was minder spannend maar er werd wel goed gekaatst de winnaars waren hier. Jarno Feenstra en Eline van  Dijkshuizen.

Bij de pupillen meisjes werd gekaatst in een poule van 4 paturen. Er werd fanatiek en spannend gekaatst. De 2e prijs is gegaan naar Femke Eisma met Maaike de Boer. De 1e prijs is gewonnen door Linda Gietema met Amarens de Boer. Dat patuur had de meeste punten verzameld en met de krans naar huis gegaan.

Bij de pupillen jongens stonden 7 patuur op de lijst. De finale van de herkansingronde was zeer spannend en werd pas beslist op een stand van 5-5 6-2 in het voordeel van Ruurd Faber en Douwe Lycklama a Nijeholt. In de finale van de winnaarsronde finale had het patuur van Dirk Henk Kuipers en Germ Epema de gehele partij het overwicht door goed en degelijk te kaatsen. Uiteindelijk pakten ze de laatste slag op 5-3 6-0. Hierdoor zijn Jorrit Tolsma en Sietze Bouma 2e geëindigd. En de kransen ging naar  Dirk Henk Kuipers en Germ Epema.

Bij de schooljongens / meisjes werd er gekaatst in 2 poules van 3 paturen. De nummer 1 van elke poules speelden de finale. Deze finale ging tussen Thomas Jarno Miltenburg met Gerbrig Bouma tegen Aldert Eisma met Famke van der Veen. Deze finale stond op het punt om te beginnen maar er kwam een regenbui langs waardoor het even uitgesteld werd totdat de meeste regen voorbij was. De finale werd spannend gekaatst maar Thomas Jarno Miltenburg cs. had het meeste overwicht en wonnen deze partij. Met de 2e prijs is naar huis gegaan Aldert Eisma met Famke van der Veen. En de kransen ging met Thomas Jarno Miltenburg met Gerbrig Bouma mee naar huis.

Een zeer geslaagde kaatsdag op kaatsveld de Boppeslach te Gaast. De prijzen van deze federatie partij werden aangeboden door Club S te Workum.

KNKB Welpenjongens Gaast

Afgelopen zaterdag organiseerde K.v Trije yn Ien een KNKB welpen jongens partij.DSCN2180a

Er is prachtig gekaatst, het weer was fantastisch en de talenten stonden te zwoegen op het veld. In de A-klasse werd er in een poule van 4 gekaatst met 2 prijs winnaars. Dit zijn geworden

2e prijs:  Gosse de  Haan (Winsum) en Rick Minnesma (Dronryp)

1e prijs: Thomas Dijkstra (Berltsum) en Klaas Gerrit Meulenaar (Baard)

In de B-klasse + herkansing waren 11 parturen die vurig van start gingen. Er lagen 5 perken dus er kon volop gekaatst worden.

In de verliezersronde waren 2 prijzen.

2e prijs in de verliesersronde: Werner ledema (Menaam) en Verry van der Meer (Sint Jacobiparochie)

1e prijs in de verliesersronde: Jelmer Foppe Drijfhout (Poppenwier) en Harold de Boer (Jellum)

 

In de winnaarsronde waren 3 prijzen om voor te kaatsen.

3e prijs Pieter den Breejen (Arum) en Alwin Boschma (Sexbierum)

2e prijs Pascal Poelstra (Winsum) en Gerrit Hendriks (Lollum)

1e prijs Rutger Kumbangsila (Dronryp) en Edgar van Wicheren (Berltsum)

 

De prijzen werden aangeboden door Ykema Optiek te Bolsward.

Ideale omstandigheden voor Frans Twijnstra partij op Gaaster Merke

DSCN2144
vlnr: Joukje Hoekstra, Pieter Westra (koning) en Gyanne Hiemstra.

Op vrijdag 12 juli is het Gaaster dorpsfeest traditioneel, nu voor de 19e keer, begonnen met de Frans Twijnstra partij. 9.00 uur werd een ieder verwacht in de tent met koffie en gebak, waar Brenda het openingswoord volbracht met mooie worden. Met een prachtige lijst van 14 parturen en goede weersomstandigheden, zou deze partij een succes moeten worden en dat werd het.

In de eerste omloop speelden de parturen 1 tot en met 10 op de 5 beschikbare kaatsvelden. De parturen 11 tot en met 14 moesten even wachten, voordat zij konden beginnen aan hun partij. Er waren partijen bij, die zomaar uitgespeeld waren. Het partuur van Pieter Westra, Gyanne Hiemstra en Joukje Hoekstra had geen tegenstand aan het partuur van Sjoerd Hiemstra, Jelmer Dijkstra en Fokelien van der Bos. Met een eindstand van 5-1 6-6 denderden zij door naar de tweede ronde. In de meeste partijen werd spannend gekaatst en was ook niet op voorhand te zeggen wie de winst zou pakken.

Na de eerste ronde werd er verder gespeeld in een winnaars- en verliezersronde. Het partuur van Meindert Attema, Brenda Drayer en Lisanne Burghraef had het elke partij moeilijk met hun tegenstanders. In de eerste omloop werd er met 5-4 6-0 gewonnen van Sierd Henk Stellingwerf, Willie Douma en Jeltje de Boer, de tweede omloop hadden zij het erg moeilijk met het partuur van Theo Stellingwerf, Erik Stellingwerf en Marieke de Vries. Met een stand van 5-5 6-6 sloeg het partuur van Theo Stellingwerf een buitenslag en won het partuur van Meindert Attema. De overige partijen in de winnaarsronde waren niet zo spannend, met uitslagen van 5-2 wisten de parturen Pieter Westra en Thomas Burghraef, Gerben de Boer en Akkelys Hiemstra door te dringen naar de 3e ronde. Op de derde lijst werd er gespeeld tussen het partuur Pieter van der Valk, Jacob de Groot en Maaike de Groot, zij hadden na winst in de eerste ronde een staand nummer in de tweede omloop, en het partuur van Meindert Attema. Ook hier had het partuur van Meindert Attema het niet gemakkelijk en wisten zij de partij maar net op tijd naar zich toe trekken met een eindstand van 5-5 6-4 waren zij zeker van een plek in de finale. De andere partij tussen het partuur van Pieter Westra en het partuur van Thomas Burghraef was minder spannend en met een eindstand van 5-2 6-4, had het partuur van Pieter Westra haar krachten gespaard en konden zij deze gebruiken in de finale. De finale in de winnaarsronde was na een snelle voorsprong van 2-0 door het partuur van Pieter Westra minder spannend dan gedacht. Toen het even later 4-0 voor ditzelfde partuur stond, leek het erop dat zij aan het langste eind zouden trekken. Na de 4-0 werd er spannend gekaatst en pakte het partuur van Meindert Attema toch nog 3 eersten, zodat het met 5-3 toch nog best spannend werd. In het laatste eerst werd het met  6-6 er op of er onder voor het partuur van Meindert Attema, maar het partuur van Pieter Westra trok de winst naar zich toe en zo mogen  Pieter Westra, Gyanne Hiemstra en Joukje Hoekstra zich de winnaars van de 19e Frans Twijnstra noemen.

De verliezersronde, waar alle verliezers van de eerste ronde, verder spelen om op hun beurt zich winnaar te mogen noemen van de verliezersronde werd ook spannend gekaatst. Het partuur van Melle de Boer, Marten Hoekstra en Christian Koning, wisten na hun verlies op het partuur van Theo Stellingwerf zich te revancheren en pakten met 5-3 6-6 de winst op het partuur van Sierd Henk Stellingwerf. Het partuur van Sjoerd Hiemstra herpakte zich ook en won met 5-4 6-4 van het partuur van Gerben Stellingwerf, Wietse Adema en Hotske Burgraef, die vandaag niet uit de verf kwamen. Het partuur van Jan Stellingwerf, Gerard van der Wal en Tiny Hiemstra mochten het in de tweede ronde opnemen tegen Christiaan Drayer, Sytze Stellingwerf en Sanna Stellingwerf, waar zij met 5-3 6-0 geen partij waren voor het partuur van Christiaan Koning. Het partuur van Jelle Attema, Johanne Kooistra en Wietske Buma hadden na hun verlies in de eerste ronde een staand nummer in de tweede ronde. Zij mochten beginnen in de derde ronde tegen het partuur van Melle de Boer. Met een eindstand van 5-4 6-4 wisten zij zich te plaatsen voor de finale. Het partuur van Sjoerd Hiemstra strandde in de derde ronde met een verlies op het partuur van Jan Stellingwerf en een eindstand van 4-5 4-6. De finale van de verliezersronde was ook minder spannend dan op voorhand gedacht. Na, ook hier, een snelle voorsprong van 2-0 in het voordeel van het partuur van Jelle Attema, werd het toch nog 3-1. Toen leek de energie op voor het partuur van Jan Stellingwerf en wist het partuur van Jelle Attema hier gebruik van te maken, zo stond het ook in no time 5-1 en leek de partij te zijn afgelopen. Het partuur van Jan Stellingwerf gaf nog wat tegengas, maar met 5-3 6-6 moesten zij hun meerdere erkennen in het partuur van Jelle Attema en werden zij winnaar van de verliezersonde.

De heer Weerstra, scheidsrechter, en Altenburg hebben deze dag het kaatsen geleid en Weerstra reikte na afloop van het kaatsen de prachtige prijzen uit. Deze prijzen werden gesponsord door Nota Wapeningsstaal uit Bolsward en veehouderij A.M. Jorna uit Gaast en bestonden uit prachtige bekers aangevuld met kransen voor de winnaars in de winnaarsronde. Op deze partij wordt eveneens traditioneel het koningsbordje uitgereikt aan één van de spelers van het winnende partuur. Pieter Westra is door de commissie uitgeroepen tot Koning van de Frans Twijnstra Partij. Na de prijsuitreiking was er muziek van de band ‘Butterfly’ en bleef het nog lang gezellig in de Gaaster tent.

Winnaarsronde                                       Verliezersronde

Pieter Westra                               1.            Jelle Attema

Gyanne Hiemstra                                       Johanna Kooistra

Joukje Hoekstra                                         Wietske Buma

 

Meindert Attema                         2.            Jan Stellingwerf

Brenda Drayer                                            Gerard van der Wal

Lisanne Burghraef                                     Tiny Hiemstra

 

Thomas Burghraef                     3.           Pieter van der Valk

Gerben de Boer                                         Jacob de Groot

Akkelys Hiemstra                                      Maaike de Groot

 

 

Merke partij Gaaster  jeugd kaatsen vergezeld met Workumer jeugd

De Frans Twijnstra merke partij stond weer in de agenda voor de Gaaster jeugd.

Dit is de partij van het seizoen veel van de jeugd keek hier daarom ook al lang naar uit. Doordat er in de winter een zaalpartij gezamenlijk was georganiseerd met de Workumer jeugd was deze nu uitgenodigd in Gaast. Hierdoor ontstond er ook een mooie volle lijst met 4 partuur bij de oudste jeugd en 6 partuur bij de jongste jeugd. Bij de oudste jeugd werd in een pouletje gekaatst. Op de eerste lijst stonden de parturen van Naomi Wiersma en Ruth Stellingwerf tegen over het partuur van Rick de Vries en Mervin Blom. Deze partij bleek gelijk direct voor veel spanning te zorgen. Alle punten werden voor gekaatst. Uit eindelijk bleken de jongens iets sterker dan het dames partuur waardoor Rick de Vries en Mervin Blom de partij wonnen met 5-5 6-2. De parturen van Dooitze de Boer en Rudmer de Ringh stonden tegen Klaas Marten de Groot en Heline Koning. Deze twee bleken ook erg aan elkaar gewaagd. Door goed op en uitslag werk van beide kanten werden er weinig fouten gemaakt. Dooitze de Boer en Rudmer de Ringh wonnen de partij uiteindelijk met 5-4 6-6. Op de tweede lijst moesten de winnaar van de eerste partij tegen de verliezer van de tweede partij. Rick de Vries en Mervin Blom stonden tegen Klaas Marten de Groot en Heline Koning de partij werd gewonnen door dit laatst genoemde partuur.  De andere wedstrijd ging tussen Naomi Wiersma en Ruth Stellingwerf en Dooitze de Boer en Rudmer de Ringh. De dames konden geen vuist maken tegen de goed kaatsende Dooitze en Rudmer. Deze wonnen vervolgens de partij ook vrij eenvoudig met 5-0 6-4. In de laatste lijst speelden de parturen tegen het partuur waar ze

nog niet tegen gekaatst hadden.  Beide partijen verliepen vrij snel en waren snel beslist. Door op het einde alle gewonnen eersten bij elkaar op te tellen kwam er een duidelijke uitslag uit. Het dames partuur Noami Wiersma en Ruth Stellingwerf eindigden als laatste, hierna volgde het partuur van Rick de Vries en Mervin Blom. Op een tweede plek zijn geëindigd Klaas Marten de Groot en Heline Koning. En de grote winnaars waren Dooitze de Boer en Rudmer de Ringh. Beide jongens beschikken over een constante opslag en uitslag en dit uitte in een duidelijke overwinning.

DSCN2142

Bij de jongste jeugd waren er 6 partuur. De parturen 1 tegen 2 en 3 tegen 4 gingen tegelijk van start. De winnaars hiervan stonden in de halve finale. Bij de eerste partij waren dit Jildou Folkertsma en Thom Stellingwerf en bij de anderen waren dit Jurre Dalman en Theunis Kok. De verliezers van de eerste partijen mochten in de verliesersronde hun best doen. Wie van de parturen 5 en 6 won stond in de finale. Dit werd het partuur van Fenna Terpstra die in eerste instantie alleen was maar doordat Jorrit Miedema wel even mee wou doen had Fenna een waardige maat. De halve finale werd met een eenzijdige partij doordat Jildou Folkerstma en Thom Stellingwerf hun visite kaartje afgaven en met gemak wonnen. In de verliesers ronde wonnen Julian kuipers en Sil Nota waardoor deze ook in de finale stonden. De finale in de winnaars ronde verliep anders dan gedacht. Doordat Fenna en Jorrit nog maar een partij hadden gekaatst waren deze nog topfit. De tegenstander had er al een wedstrijd meer op zitten en dat was te zien. Uiteindelijk trokken Fenna Terpstra en Jorrit Miedema aan het langste end en wonnen de finale met 5-3 6-6. Thom Stellingwerf en Jildou Folkertsma pakten een mooie tweede plaats. In de finale bij de verliesersronde werd het ook niet een echte finale . Julian Kuipers en Sil Nota namen gelijk de leiding en gaven deze niet meer weg. Zo wonnen zij  de finale met 5-2 6-4.  De dag opzich was erg geslaagd het was prachtig weer om te kaatsen en het veld lag er perfect bij. De prijzen waren ook niet slecht waardoor de jeugd extra geprikkeld was. De prijzen zijn aangeboden door Melkveebedrijf A.Jorna & Nota Wapeningsstaal.

 

 

Vader en dochter blijken het sterkste Pearke.

DSCN2022a

Het pearkekeatsen stond weer op het programma bij k.v. trije yn ien. Er stonden 12 partuur op de lijst. Een mooi aantal om een leuke dag te kaatsen. Het weer zat vol op mee. Hierdoor kon er maximaal gepresteerd worden door alle kaatsers. In de 1e omloop wonnen Christiaan Drayer en Brenda Drayer vrij eenvoudig van Johannes van kalsbeek en Annemieke Zonderland.  Gerben Stellingwerf en Tiny hiemstra hadden meer moeite in de 1e omloop Melle de boer en Trijntsje Hoekstra boden veel tegenstand maar konden het op het eind van de partij niet vasthouden. Hierdoor wonnen Gerben Stellingwerf en Tiny Hiemstra. Lammert Miedema en Tjitske van Kalsbeek waren de 1e omloop niet opgewassen tegen het jonge kaatsgeweld van Meindert Attema en Lisanne Burghreaf. Sytze Stellingwerf en Willie Douma bleken ook veel te sterk voor Gerard van der Wal en Joukje Hoekstra. Sjoerd Hiemstra en Akkelys Hiemstra moesten in de 1e omloop gelijk aan de bak tegen Gerben de Boer en Jeltje de Boer. Dit werd een zeer spannende partij die uiteindelijk geëindigd is in 5-5 6-4 in het voordeel van de Hiemstra’s. Jan Stellingwerf en Wietske Buma kwamen ook vrij eenvoudig de 1e omloop door zij versloegen Ype Hiemstra en Gyanne Hiemstra. De 2e omloop bleek de zwaarste van allemaal. Christiaan Drayer en Brenda Drayer maakten er een zeer spannende partij van tegen Gerben Stellingwerf en Tiny Hiemstra. De partij ging in het begin zeer gelijk op. Even later bleken de Drayer’s iets te sterk en wonnen ook hun 2e partij. Meindert Attema en Lisanne Burghraef hadden 1e omloop iets te veel hun best gedaan waardoor ze de 2e omloop te veel fouten maakten hier profiteerden Sytze Stellingwerf en Willie Douma van en gingen er met de winst van door. De 3e partij in de 2e omloop winnaars ronde ging tussen Sjoerd en Akkelys Hiemstra en Jan stellingwerf en Wietske Buma. De Hiemstra’s houden van spannend kaatsen dus deze partij werd ook weer tot het laatst gekaatst. Uiteindelijk wonnen Sjoerd en Akkelys met 5-5 6-2. In de verliezersronde wonnen de pearkes Melle de Boer en Trynstje Hoekstra, Lammert Miedema en Tjitske van Kalsbeek  en Gerben en Jeltsje de Boer.  De 3e omloop werd er een halve finale gekaatst zowel in de winaars en in de verliezersronde. In de winaars ronde had het partuur van Sjoerd en Akkelys Hiemstra een staand nummer waardoor deze al in de finale stonden. Dit zelfde gold in de verliezers ronde bij Gerben en Jeltsje de Boer. De halve finale in de winaars ronde ging tussen Christiaan Drayer en Brenda Drayer en Sytze Stellingwerf en Willie Douma. De Drayer’s hadden deze dag een groot wapen hun opslag zowel bij Christiaan als bij Brenda. Hier waren Sytze en Willie ook niet tegen gewapend en verloren de partij met 5-3 6-2. De halve finale in de verliezers ronde ging tussen de parturen Melle de Boer en Trijntsje Hoekstra en Lammert Miedema en Tjitske van Kalsbeek. Melle de Boer en Trijntje Hoekstra bleken veel te sterk en wonnen de partij vrij eenvoudig. De finale in de winaars ronde ging tussen Vader en dochter Sjoerd en Akkelys Hiemstra en Broer en Zus Christiaan en Brenda Drayer. De partij ging zeer gelijk op en alle eersten werden gekaatst op  6-6. Wat eerst een wapen bleek te zijn bij de Drayer’s zat het nu even tegen met de opslag. Door de cruciale bal op 4-4 6-6 naast het perk te slaan konden Sjoerd en Akkelys door stomen tot het eind. Sjoerd kaatste heel slim en Akkelys heel zeker dit bleek de juiste combinatie te zijn om de krans binnen te slepen. In de verliezers ronde ging de finale tussen Gerben en Jeltje de Boer  en Melle de Boer en Trijntje Hoekstra. Melle de Boer en Trijntje Hoekstra kaatsten zeer degelijk waardoor ze een hele goede tegenstand gaven aan de jonge Gerben en Jeltje de Boer. Uit eindelijk wonnen Melle de Boer en Trijntje Hoekstra in een spannende partij met 5-4 6-2. De prijzen werden gesponsord door Goinga Kantoorvakhandel, welke ook had gezorgd voor een lekker hapje bij de borrel. Door volop zon de gehele dag was het pearkekeatsen op’e boppeslach een groot succes.

De kaatsjeugd van Gaast brand losDSCN2019

De eerste jeugdpartij in Gaast stond op het programma. Er stonden 4 partuur op de lijst waardoor er poultje gekaatst werd. Alle parturen moesten één keer tegen elkaar. De eerste wedstrijd ging tussen Dooitze de Boer, Ruth Stellingwerf en Fenna Terpstra tegen Klaas Marten de Groot en Thom Stellingwerf. Deze twee parturen bleken er aan elkaar gewaagd. Door goed op en uitslag werk aan beide kanten was de partij zeer spannend. Dooitze de Boer, Ruth Stellingwerf en Fenna Terpstra trokken aan het langste end en wonnen de partij met 5-4 6-6. De tweede partij ging tussen de parturen Rick de Vries en Thom Oostenveld en Heline Koning en Sil Nota. Het partuur van Heline Koning en Sil Nota bleek te sterk en wonnen de partij vrij eenvoudig. De 2e omloop moesten de winnaars van de 1 partij tegen de verliezer van de 2e.  Ook bij deze partijen waren de parturen zeer aan elkaar gewaagd. Na de 3e keer te hebben gekaatst bleek dat Dooitze de Boer, Ruth Stellingwerf en Fenna Terpstra alles hadden gewonnen en hierdoor ook de krans te hebben gewonnen. Door goed opslag werk van de dames en goed uitslag werk van Dooitze was dit het perfecte partuur. Tweede waren geëindigd Klaas Marten de Boer en  Thom Stellingwerf. Als 3e waren Heline Koning en Sil Nota geëindigd. En als 4e waren Rick de Vries en Thom Oostenveld. De prijzen voor de jeugd werden beschikbaar gesteld door Bezorgbakker M. Hoekstra. Welke ook had gezorgd voor een lekker broodje tussen de middag voor alle kaatsers. Al met al was het een zeer geslaagde kaatsmiddag.

 

Partuur Ybema c.s. oppermachtich Rabobank Koninginnepartij KF “Trije Yn Ien”Gerard van der Wal, Auke Geert Ybema (k) en Gerben de Boer

Gaast/Ferwâlde: Twee kroningen op één dag is dat mogelijk? Jazeker Koning Willem Alexander had de eer een titelgenoot te verwelkomen op de dag van ‘zijn eigen kroning’ in de persoon van Auke Geert Ybema. Op de laatste dag van april start het kaatsseizoen van KF “Trije Yn Ien” Gaast/Ferwâlde al voor de 19e maal met de door Rabobank Súd West-Fryslân gesponsorde koninginnepartij. Dit jaar stonden er weer een keurige 8 parturen op de lijst en  kon het resultaat van de trainingen van de afgelopen drie dinsdagavonden worden gemeten.

De lijst viel een beetje uiteen  in twee blokjes. In het bovenste blokje van vier parturen werd het tusken spul vooral rondom de middel-lyne gespeeld. Daartegen over maakten de parturen in het onderste blokje van vier gebruik van het hele veld om hun slagen wisselingen uit te spelen.

De partijen in de eerste omloop kenden allen hun eigen karakter. De parturen Melle de Boer, Brenda Drayer en Jeltje de Boer tegen Sytze Stellingwerf, Jildert Stellingwerf en Wietske Buma kaatsten een spannende partij waar de bordjes om en om aan de telegraaf werden gekaatst. Met een sterk debuterende Jildert Stellingwerf en de “tricky” opslagen van Wietske kon het partuur van Sytze c.s. lang bij blijven maar Melle c.s. wist de laatste twee eersten voor zich te winnen en daarmee ook de partij op 5-4 6-4.

Op de foto vlnr Gerard van der Wal, Auke Geert Ybema (k) en Gerben de Boer

Jan Stellingwerf met Sabine Drayer en Joukje Hoekstra kwamen snel op een keurige 5-1 voorsprong, maar lieten zich een beetje in de luren leggen door partuur Marten Hoekstra, Gyanne Hiemstra met Tiny Hiemstra. 5-3 kwam aan de telegraaf te hangen. Vier eersten goedmaken achter elkaar is weinigen gegeven en zo ook het partuur Marten c.s. Winst derhalve voor Jan c.s. 5-3 6-4.

De parturen Sierd Henk Stellingwerf, good old Lammert Miedema met Annemieke Zonderland tegen Abe Rignalda, Jacob de Groot met Tjitske van Kalsbeek waren boven verwachting goed aan elkaar gewaagd 5-4 6-4 winst, maar niet zonder inspanning van Stellingwerf c.s.

Christiaan Drayer, Sjouke Folmer met Christian Koning moesten het opnemen tegen Auke Geert Ybema, Gerard van der Wal met Gerben de Boer. Zoals al in de kop vermeld was het partuur A.G Ybema c.s. die wonnen met 5-0 6-6 tegen een hard werkend partuur Christaan Drayer c.s.

 

In de tweede omloop werden in de verliezersronde  twee matige partijen gekaatst. 5-2 6-2 winst van Sytze Stellingwerf c.s. op Marten Hoekstra c.s., die niet hun draai konden vinden in deze partij. En 5-1 6-6 winst was er voor het partuur Christiaan Drayer c.s. op Abe Rignalda c.s. Een partij waar het harde werken van Christiaan c.s. werd beloond.

De finale in de verliezers ronde derhalve tussen Sytze Stellingwerf c.s. en Christiaan Drayer c.s. Drayer bleef met zijn companen hard werken maar op belangrijke standen in de eersten ging het te vaak mis en zo verspeelden zij tegen een goed partuur van Sytze c.s. de bordjes te vaak. Winst was er overtuigend voor Sytze Stellingwerf, Jildert Stellingwerf met Wietske Buma

 

In de winnaarsronde werd in de tweede omloop een stevig potje kaatsen op het veld gelegd door de vier parturen. Melle de Boer c.s. kregen flink tegenstand van het partuur dat geleid werd door de koning van de vorige editie van deze koninginnepartij, Jan Stellingwerf. Hoewel Jan niet geheel fit was werd door motiverende woorden en pep-talks van zijn maten Sabine en Joukje het spel gespeeld zoals het hoort. En trokken zij aan het langste eind en streken met de winst 5-3 6-2

De andere partij tussen Sierd Henk c.s. en Auke Geert c.s. was niet minder spannend maar geruggensteund door Gerard voor in het perk en een over all sterk spelende Gerben was de klus relatief eenvoudig voor Auke Geert winst 5-3 6-2.

In de finale in de winnaarsronde tussen Jan c.s. en Auke Geert c.s. ging het partuur Auke Geert helemaal los. En hoewel Jan met zijn maten Sabine en Joukje bleven volharden in de tegenstand was er geen kruid tegen gewassen. Dat maakte dat Auke Geert, Gerard en Gerben de winst met 5-1 6-2 voor zich op eisten.

 

Met algemene stemmen werd Auke Geert Ybema verheven tot koning van de partij.

Uitslagen:

Winaarsronde   1) Auke Geert Ybema (k), Gerard van der Wal en Gerben de Boer

2) Jan Stellingwerf, Sabine Drayer en Joukje Hoekstra

 

Verliersronde    1) Sytze Stellingwerf, Jildert Stellingwerf en Wietske Buma

2) Christiaan Drayer, Sjouke Folmer en Christian Koning

 – –

 

Keatsseizoen 2013

 

Nog even en dan gaat het nieuwe kaatsseizoen weer van start! Terwijl onze Koning de troon zal bestijgen starten wij op 30 april weer met de eerste kaatspartij van het seizoen.

Om alvast in vorm te geraken voor deze dag zijn er vooraf weer 3 trainingsavonden georganiseerd.

 

Trainingsavonden 2013

Net als vorig jaar worden er voor senioren kaatsers 3 opwarm/trainingsavonden georganiseerd. Trainer Klaas v. d. Vlugt is ook dit jaar weer bereid gevonden om op 3 dinsdagavonden in april de souplesse van de spieren en technieken, nodig voor het nieuwe kaatsseizoen, weer op niveau te brengen.

 

De avonden zijn 9, 16 en 23 april vanaf 19.00 uur op de Boppeslach te Gaast.

 

Opgeven kan bij:

Brenda Drayer tel: 06-10480803 mail: bren_drayer87@hotmail.com

Sytze Stellingwerf tel: 06-30375939 mail: sytze_stellingwerf@hotmail.com

Doe dit wel voor 1 april. Het minimaal aantal deelnemers is tien! Opgeven betekent ook meedoen… Zorg dat je er alle 3 de avonden bent, zodat de trainer niet met een half ploegje op het veld staat.

De kosten zijn €7,50 voor de 3 avonden en worden verrekend bij de contributienota aan het eind van het seizoen.

 

Dus allemaal naar de trainingen en in topconditie aan de start op 30 april!

 

Nieuwe leden

Uiteraard zijn ook nieuwe leden welkom bij onze vereniging. Iedereen vanaf 14 jaar kan zich aanmelden als lid bij de senioren. Kinderen onder de 14 jaar kunnen training en competitie volgen bij de jeugd. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij Brenda Drayer.

 

Wil je meer weten over de vereniging en overweeg je om lid te worden, vraag dan de informatiegids 2013 aan bij Brenda Drayer. Tevens is er de mogelijkheid om 2 keer vrijblijvend mee te doen bij een competitieavond.

 

De competitie voor de volwassenen is iedere dinsdagavond vanaf 19.15 uur en start op 7 mei.

 

Wedstrijdagenda 2013 K.v. Trije yn Ien

Datum Partij Aanvang Sponsor Categorie
30 April Koninginnepartij 13.00 uur Rabobank Senioren
17 mei Jeugdactiviteit     Junioren
18 mei KNKB welpen jongens A + B klasse + verliezers ronde 10.00 uur Ykema Optiek Junioren
19 mei Buurtkaatsen 12.00 uur Bakkerij van der Werf Senioren
8 juni Pearkekeatsen 11.00 uur Goinga kantoorvakhandel Senioren
8 juni Jeugdpartij 13.00 uur Bezorgbakker M. Hoekstra Junioren
22 juni Federatie competitie 10.00 uur Club S Junioren
12 juli Frans Twijnstra Merke partij 9.30 uur Nota wapeningsstaal/ Veehouderij A. Jorna Senioren
12 juli Frans Twijnstra Merke partij 13.00 uur Nota wapeningsstaal/ Veehouderij A. Jorna Junioren
27 juli Federatie d.e.l. 10.00 uur Trije yn Ien Junioren
10 aug Nachtkaatsen 20.00 uur Hochwald Senioren(ook voor niet leden)
7 sept Slotpartij 11.00 uur Slagerij de Schrans Senioren
7 sept Slotpartij 13.00 uur Doekele TerpstraTuin- en Parkmachines & Quads Junioren

 

 

                           

 

Oant sjen op ‘e ‘Boppeslach!’

 

        

Bestuur K.v. Trije yn Ien

Gaast/Ferwoude