Dorpsbelang Ferwoude
 
Ferwoude.EU

Jeugdkaatsen 2013

Jeugdkaatsen Workum – Gaast/Ferwoude

Inge Wesselius en Gerben de Boer kaatswinnaars.

img_1266a
Gerben de Boer, Jan Stellingwerf & Inge Wesselius

24 jeugdkaatsers was de opkomst van een gezamenlijke georganiseerde jeugdledenpartij van de kaatsverenigingen Trij yn Ien uit Gaast/Ferwoude en De Pripper uit Workum. Een fantastische opkomst voor deze eerste gezamenlijke ledenpartij welke verkaatst werd op 2 februari jl. in sporthal ‘de Rolpeal’ te Workum.  Daar de jeugdleden K.V. de Pripper uit Workum ’s winters ook nog over deze mooie kaatsarena kan beschikken staan de jeugdleden van Trije yn ien even stil. De bestuursleden van beide verenigingen kennen elkaar goed en afgelopen zomer na een mooie kaatsdag in Gaast/Ferwoude zaten er enkele bestuursleden van beide verenigingen bij elkaar voor de nazit van de gespeelde partij. Hier ontstond het idee om eens een gezamenlijke ledenpartij voor de jeugdleden van Workum en Gaast/Ferwoude te organiseren. Een gezamenlijke partij omdat er dan meer deelnemers zijn op een partij, de jeugdkaatsers hebben ook eens een andere tegenstander en het niveau-verschil komt dichter bij elkaar. En omdat er ’s winters in Workum wel vaker gekaatst wordt, was het idee al snel gevormd om dan in de zaal in Workum een partij te houden en dan ’s zomers een partij in Gaast/Ferwoude. Zo gezegd, zo gedaan en na 2 gezamenlijke vergaderingen hadden de kaatsverenigingen 24 jeugdkaatsers op papier.

img_1265aDe besturen van de kaatsverenigingen kozen ervoor om alle kaatsers 3 keer te laten kaatsen met een andere kaatser, zodat iedereen even vaak kaatst én dat ze andere kaatsers leren kennen. Doordat ze elke partij met een ander kaatsen zou elke kaatser een aantal punten behalen. Degene met de meeste punten (earsten)  en de minste tegenpunten (earsten) zou de winnaar van de middag worden. Met behulp van een aantal vrijwilligers en bestuursleden werd er naar hartelust gekaatst. Een winstpartij leverde 7 punten op. Een verliespartij leverde het aantal punten op, wat je aan earsten behaald had.

Inmiddels waren er al veel vaders en moeders, pake’s en beppe’s naar de sporthal gekomen om hun favoriet aan te moedigen. Na 3 partijen konden de prijzen uitgedeeld worden. Deze werden uitgedeeld door de sponsor van de partij: Luchtkussen- en tentverhuur Stellingwerf te Ferwoude. Er waren 5 kaatsers welke 3 partijen gewonnen hadden. Dus alle 5 hadden 21 punten. Vervolgens werd er gekeken wie de minste tegen earsten had, zodat de winnaar bekend kon worden. Voor de eerste en tweede prijs was er een kransen en eretekens. Voor de plaatsen 3 tot en met 8 waren er ook eretekens.

Het was de eerste gezamenlijke partij welke georganiseerd werd, maar beide besturen waren van mening dat het zeer geslaagd was. Dat merkte je ook aan de kaatsers en aan hun ouders. Na de prijsuitreiking mocht iedereen nog plaatsnemen op de tribune voor een foto. Hierna ging iedereen moe maar voldaan huiswaarts, de één met en de ander zonder prijs, maar de boventoon was, dat iedereen lekker gekaatst had. Voor meer foto’s van deze mooie partij kunt u www.workum.nl raadplegen.img_1262a

uitslag-jeugd-workum