Dorpsbelang Ferwoude
 
Update oud papier!

Update oud papier!

Nieuwe lijst oud papier ophalen seizoen 2020 tot 2021

Onderstaande informatie is ook weer bijgewerkt op de site, zie kopje Oud papier!

Hierbij het nieuwe schema oud papier voor komende seizoen
We halen in 2021 5 keer oud papier op,dit om de kosten te drukken en de opbrengst te verhogen
En we hebben toestemming van de gemeente en omrin

We hopen dat de oud papier container op de Aaltjemeerweg kan blijven staan ,dit moeten we nog overleggen met nieuwe eigenaar
Als het verandert krijgen jullie bericht
We danken de Fam de Jong voor de gast vrijheid die we hebben genoten met de container op hun erf,en wensen ze veel woonplezier  in Wommels

Graag oud papier voor 9 uur aan de weg zetten ,inwoners uit Gaast en omstreken kunnen oud papier in de container brengen op onder staande datums

Datums oud papier ophalen zijn

Op 7 november   2020
Op 23 januari  2021
Op 3 april      2021
Op 12 juni      2021
Op 28 augustus  2021
Op  6 november  2021

Route 1 =aaltjemeerweg en wonneburen tot Harmen Draaier en Romke Lyklema a Nijhold
Route 2 =Het dorp tussen de borden en fietsen hok Dorpshuis de Finne
Route 3 =scharneburen en doniaburen tot Johannus Bokma en Durk de Boer

Vrijwilligers die dit seizoen oud papier mogen ophalen zijn

Op 7 november  2020

Route 1    Harmen van Kalsbeek en  Jelle Klaas de Boer
Route 2    Renze Runia en  Rob Stemerding
Route 3   Robin Meijer en Jan Bouke visser

OP 23 januari 2021

Route 1  Tjeerd Stellingwerf en Thijs v d Bos
Route 2 Sjoerd Hiemstra en Hendrik Stellingwerf
Route 3 Jan v Kalsbeek en Jan Stellingwerf

OP 3 april 2021

Route 1 Herre Kaatstra en Wiebe v d Weide
Route 2 Pier Durk Hogeterp en Ton Compier
Route 3 Tjitte Plantinga en Johan Willem Feenstra

OP 12 juni 2021

Route 1  Harmen Draaier en Simon de Witte
Route 2  Pieter v d Valk en Evert Jan Schoneveld
Route 3  Sjoerd Sterkenburgh en Pieter de Jong

OP 28 augustus 2021

Route 1 Marten Zandstra en Jaap Oosterhuis
Route 2 Auke Pier Buma en Wieberen Stellingwerf
Route 3 Wiebe v Kalsbeek  Djipwei en Johannus v d Meulen

Op 6 november 2021

Route 1 Wieberen Plantinga en Klaas Norbruis
Route 2 Wiebe van Kalsbeek Scharneburen en Yke vd Wal
Route 3 Jelle Attema en Edzert Hiemstra

Contact persoon Harmke Haanstra 06-20163952
Alvast bedankt voor jullie medewerking en veel ophaal plezier

Namens Dorpsbelang Ferwoude