Pearke Keatsen

Verslag pearkekeatsen2015 Op zondag 14 juni werd er in Gaast pearkegekeatst. Met 13 partuur was er een mooi opgave en met een stralende zon was de kaatsdag compleet. In de eerste omloop mochten Anne …

Dames en Heren Partij

Gaest/Ferwâlde: Eén keer in het kaatsseizoen van KV “Trije yn Ien” wordt er op zondag voor de leden een partij georganiseerd. En wel te weten de Dames en Heren-partij. Klik op één van de foto’s …