Voorstel ronde: Pieter van der Valk

Hallo allen, Velen van u zullen mij inmiddels ongetwijfeld kennen maar er is toch gevraagd mijzelf even kort te introduceren. Ik ben Heit van Fimme, Jelma en………., man van Lian, boer en ab-er waar ik …

Bericht van het bestuur

Dorpsbelang Ferwoude Tijdens de herftstorm op 28 oktober jl.  is ook onze publicatiekast in het dorp zwaar beschadigd. Ook in de Djippert is een dergelijk bord. Tevens is er de site www. Ferwoude.eu, waar …