Dorpsbelang Ferwoude
 
Slagerij de schrans slotpartij

Slagerij de schrans slotpartij

De laatste partij van het seizoen is afgelopen zaterdag weer gekaatst op de boppeslach. Er stonden 10 partuur op de lijst, op 2 partuur na allemaal man + vrouw. 11 uur werd de wedstrijd gestart en rond 4’en werd de laatste slag geslagen in de finale. De verliezers finale ging tussen de parturen van Jelle Attema & Joukje Hoekstra tegen Klaas Jan van Kalsbeek & Christian Koning. De partij werd gewonnen door Jelle Attema en Joukje Hoekstra & Christian en Klaas Jan werden tweeede.

 In de winnaars ronde werd de strijd om de krans gestreden door de parturen van Dooitze de Boer & Rianne Stremler tegen Christiaan Drayer en Jeltje de Boer. Het begin ging vrij gelijk op maar na 2 keer een zitbal van Dooitze op een 6-6 liepen zei steeds verder uit. En Christiaan en Jeltje leken moe gestreden na 3 eerdere lastige partijen te hebben gekaatst. Winnaars van de slotpartij, Dooitze de Boer en Rianne Stremler. 2e prijs was voor Christiaan Drayer en Jeltje de Boer.  Alle prijzen werden gesponsord door Slagerij de Schrans.

Bij de jeugd werd 3 keer met een verschillende lijst gekaatst. Dat leverde de volgende uitslag op.
5e Elske de Jong
4e Maaike de Jong
3e Jildou van Kalsbeek
2e Jan Bauke van Kalsbeek
1e Eke Jente Stellingwerf

Prijzen en kransen werden gesponsord door disco silver.

Daarnaast is de Dames en Heren competitie ook afgelopen en afgesloten. Hierbij de top 3 van de stand.

Dames                                                                                                  Heren

3e Margriet Hoekstra                                                                      Jacob de Groot

2e Akkelys Hiemstra                                                                        Gerben Stellingwerf

1e Janet de Groot                                                                             Christiaan Drayer