Dorpsbelang Ferwoude
 
Senioren biljartclub Ferwoude Terugblik op seizoen 2018/2019

Senioren biljartclub Ferwoude Terugblik op seizoen 2018/2019

Klik op de foto!

Hallo collegae biljarters, het nieuwe seizoen gaat weer beginnen. Om te beginnen kijken we even terug op afgelopen seizoen. De wedstrijdleiding was weer in handen van P.Hilt en deze had alle uitslagen weer voortreffelijk bij gehouden. De competitie is weer spannend geweest tot de laatste carambole. De onderlinge concurrentie was groot. In de serie A werd een hoogste serie gemaakt van 16, Terwijl in de serie B de hoogste serie 8 was. Met deze gegevens heeft de wedstrijdleider alle uitslagen op een rijtje gezet. De uitslag van onze competitie was dit jaar als volgt:

1 Jan Wiersma 35 punten

2 Muus Groot 34 punten

Hendrikus de Jong 34 punten

Dit jaar dus geen brons, doch tweemaal zilver. Hoogste serie A : Albert. Feenstra met 16 caramboles Hoogste serie B : Pieter Hilt en Wiebe Wiersma, beiden met 8 caramboles De wedstrijdleider wordt bedankt voor zijn werk. Als blijk van waardering krijg hij een halve meter droge worst, gevolgd door een warm applaus. Vervolgens trakteren de kampioen en genieten we uitgebreid na onder het genot van een hapje en een drankje.

Uitwisseling met onze Koudumer Senioren.

Op 27 november 2018 mochten waren de senioren van Koudum onze gasten. Na diverse nederlagen uit het verleden waren we zeer gemotiveerd om er deze keer eens een winst partij van te maken. De hele middag bleef het spannend, doch na de laatste partijen bleek dat deze keer de oudjes van Ferwoude gewonnen hadden en wel met 16 tegen 12. Wat een opluchting!! Dat Koudum dit niet verwacht had, bleek wel uit het feit dat ze de wisselbeker maar in Koudum achtergelaten hadden! Op 15 maart 2019 volgde ons bezoek aan Koudum. De overwinningsroes van Ferwoude was snel verdwenen. We werden met de neus op de feiten gedrukt en verloren met dikke cijfers. Dus geen beker poetsen! Gezellig waren de uitwisselingen wel.

Het nieuwe seizoen 2019 / 2020

De start van het nieuwe seizoen staat gepland op donderdag 26 september a.s.. We kunnen dan lekker even bijpraten en van de competitieleider horen wanneer we met de wedstrijden beginnen. Op dinsdagmiddag spelen we competitie en op donderdagmiddag is het vrij biljarten en spelen we partijen van 20 beurten. Natuurlijk hopen en verwachten we weer een ontspannen, inspannend seizoen. Nieuwe leden van harte welkom! Wegens mijn verhuizing naar Joure is de contributie voor dit seizoen voorlopig vastgesteld op € 25.- Gaarne overmaken op rekeningnummer NL 48 SNSB 0924 1008 34 t.n.v. F. Harkema onder vermelding van : Contributie Senioren Ferwoude seizoen 2019 / 2020 Contante betaling op een biljartmiddag mag ook.

Tot zover deze berichtgeving. Allen een goed en vooral gezond seizoen gewenst.

Namens Senioren Biljartclub Ferwoude

Feddy Harkema (Penningmeester) Tunkerij 58, 8501TK Joure

Tel.: 0513-221605 / 06- 15533332 E-mail: feddy-harkema@ziggo.nl

PS Ik hoop komend seizoen iedere dinsdagmiddag aanwezig te zijn!