Dorpsbelang Ferwoude
 
Persbericht FIKS Omgevingsfonds

Persbericht FIKS Omgevingsfonds

Ruim € 467.000 aan aanvragen goedgekeurd Omgevingsfonds Windpark Fryslân

In de eerste aanvraagronde van het FIKS Omgevingsfonds, het fonds dat gevuld wordt vanuit de opbrengsten van Windpark Fryslân ten behoeve van projecten voor een sterke IJsselmeerkust, is ruim € 467.000 toegekend aan in totaal 19 aanvragen. Het gaat om een grote verscheidenheid aan aanvragen: van nieuwe riemen voor de roeivereniging tot een forse opknapbeurt voor Scheepswerf De Hoop in Workum. Alle aanvragen dragen bij aan de leefbaarheid in het gebied, verduurzaming van de energievoorziening, recreatie en toerisme en/of een aantrekkelijke leefomgeving.

In totaal zijn er in deze eerste ronde 41 aanvragen ingediend, met een gezamenlijke vraag van over de 1 miljoen euro aan bijdragen uit het FIKS Omgevingsfonds. Het bestuur en de Adviesraad hebben beiden onafhankelijk van elkaar de aanvragen beoordeeld op volledigheid, passendheid en bijdrage aan de doelstellingen van het fonds en draagvlak in het gebied. Daarna zijn de beoordelingen vergeleken en besproken en heeft het bestuur, het advies van de Adviesraad meegewogen, een besluit genomen over welke aanvragen toe te kennen.

Siem Jansen, voorzitter van het bestuur van FIKS: “We zijn allereerst blij met de hoeveelheid binnengekomen aanvragen. Dat laat zien dat de bevolking van de IJsselmeerkust weet dat het fonds bestaat én bezig is samen met goede projectaanvragen te komen. Verder is het mooi om te zien dat het bestuur en de Adviesraad vrij eensgezind waren in hun oordeel over welke aanvragen toe te kennen. We hebben daarbij dus vooral gekeken naar welke aanvragen echt iets zouden toevoegen aan het gebied qua leefbaarheid, recreatieve aantrekkelijkheid en bijvoorbeeld duurzaamheid. In totaal hebben we 10 kleinere aanvragen, onder de € 10.000 en 9 middelgrote aanvragen tussen de € 10.000 en €100.000 euro toegekend. Helaas hebben we nog geen echt grote aanvragen van meer dan € 100.000 kunnen toekennen. Die aanvragen waren nog onvoldoende ver uitgewerkt of pasten niet goed in de doelstellingen van het fonds.”

De aanvragen die zijn toegekend staan vermeld op de website van het FIKS Omgevingsfonds. Ook is daar een overzicht te vinden van alle ingediende aanvragen. In totaal kan het Omgevingsfonds jaarlijks zo’n € 700.000 euro aan aanvragen toekennen. Voor dit jaar is er zelfs nog wat meer ruimte omdat het fonds al in 2021 met een bedrag is gevuld, terwijl er nog geen aanvragen ingediend konden worden. De tweede ronde voor dit jaar is al weer geopend en nog voor de zomer wordt daarover een besluit genomen. Dit najaar zal er dan nog een derde ronde opengesteld worden.

Siem Jansen: “Als bestuur en Adviesraad leren we veel van de ingediende aanvragen. Het stelt ons voor discussies of we bijvoorbeeld wel of niet willen investeren in de exploitatie of onderhoud van gebouwen, of we jaarlijkse evenementen eenmalig of meermaals willen ondersteunen en hoe we bijvoorbeeld omgaan met aanvragen van particulieren of bedrijven die wel interessant zijn, maar niet altijd ‘de gemeenschap’ dienen. Dit najaar zullen we dus ook het fondsreglement kritisch opnieuw bezien, met de ervaringen die we opdoen in dit eerste jaar. We roepen dan ook iedereen op zo veel mogelijk aanvragen in te dienen. Het helpt ons ook om zicht te krijgen in wat er in het gebied speelt en hoe we het geld zo goed mogelijk kunnen inzetten zodat het hele gebied er profijt van heeft.” Meer informatie over de toegekende aanvragen, de doelstellingen van het FIKS Omgevingsfonds en het fonds-regelement vindt u op www.fiksomgevingsfonds.nl

Onderstaand bestand is een overzicht van de toegekende projecten: