Dorpsbelang Ferwoude
 
Pearke Keatsen

Pearke Keatsen

Verslag pearkekeatsen2015Microsoft Word - verslag pearkekeatsen2015.docx

Op zondag 14 juni werd er in Gaast pearkegekeatst. Met 13 partuur was er een mooi opgave en met een stralende zon was de kaatsdag compleet. In de eerste omloop mochten Anne Thomas en Froukje Oostenveld het opnemen tegen Meindert Attema en Akkelys Hiemstra. Deze eersten wonnen de partij met 5-4 6-6. Jildert Stellingwerf en Tiny Hiemstra speelden tegen Abe Ringnalda en Trijntje Hoekstra. Deze partij werd overtuigend gewonnen door Jildert en Tiny met 5-1 6-4. In het perk ernaast was de strijd ook niet heel spannend, Hendry Steigenga en Sabine Drayer wonnen met 5-0 6-6 van Jan Stellingwerf en Wietske Buma. In het vierde perk was er een heuze familiestrijd, Melle en Aukje de Boer kaatsten tegen Dooitze de Boer en Ruth Stellingwerf. Dooitze de Boer won met Ruth de partij van zijn ouders met 5-2 6-4. Gerben de Boer en Jeltje de Boer mochten het opnemen tegen Pieter van der Valk en Gyanne Hiemstra. Pieter en Gyanne pakten de winst met 5-2 6-6. De laatste partij …

Klik op de link hierboven of de foto om het verslag verder te lezen!