Dorpsbelang Ferwoude
 
Pearke Keatsen treft schitterend weer!

Pearke Keatsen treft schitterend weer!

Zondag 2 Juni stond het pearke keatsen weer op het programma bij KV Trije yn ien te Gaast. Met een lijst van 8 pearkes werd de kaatsdag begonnen. 1e omloop werd zeer spannend gekaatst met 2 maal partij van 5 bordjes gelijk.  Met in de volgende omloop het zelfde scenario. Alle parturen waren dus goed aan elkaar gewaagd. Over de hele dag waren er 2 partijen met alles aan de hang.  Dit resulteerde in de volgende uitslag.

1e prijs Verliezersronde                                                                2e prijs Verliezersronde

Jacab de Groot en Pietsje de Boer                                             Klaas Anne Terluin en Jeltje de Boer

1e Prijs Winnaarsronde                                                                 2e prijs Winnaarsronde

Christiaan Drayer en Sabine Drayer                                          Sierd Jan Steigenga en Akkelys Hiemstra

De prijzen en kransen werden deze dag gesponsord door de Beheerscommissie van Gaast en Stellingwerf Gym uit Ferwoude.