Pearke Keatsen

Verslag pearkekeatsen2015 Op zondag 14 juni werd er in Gaast pearkegekeatst. Met 13 partuur was er een mooi opgave en met een stralende zon was de kaatsdag compleet. In de eerste omloop mochten Anne …

Toaniel

Toneel Ferwoude groot succes! Klik op het logo of de onderstaande link: Klepel Toanielferiening

Koningspartij 2015

K.V. Trije yn Ien Gaast/Ferwoude viert koningsdag met koningspartij Op maandag 27 april werd in Nederland de tweede Koningsdag gevierd, ook kaatsvereniging Trij yn Ien houdt de traditie hoog en is het seizoen voor …

Toneel

Toneel in de Djippert!   Vrijdag 6 maart, zaterdag 7 maart om 20:00 en zondag 8 maart om 15:00 matinee!   Klik op de afbeelding hiernaast voor een vergroting van de flyer.

Molen Ferwoude

Naast It nije binnenpaad, bij het poldertje van het Fryske Gea, staat een kleine windmolen. Deze molen is niet zo oud, maar de geschiedenis van deze locatie met betrekking molens is langer dan ik …