Oud Papier

We hopen dat de oud papier container op de Aaltjemeerweg kan blijven staan ,dit moeten we nog overleggen met nieuwe eigenaar.

Graag oud papier voor 9 uur aan de weg zetten, inwoners uit Gaast en omstreken kunnen oud papier in de container brengen op de dagen van ophalen, zie het ophaal schema.

De routes zijn op verzoek iets aangepast; drie ploegjes van twee vrijwilligers:

  1. Aaltjemeerweg t/m Romke Lyklama à Nijeholt en Wonnebuursterweg t/m fam. Draijer
  2. Het dorp ‘tussen de borden’ (incl fietsenhok ‘De Finne’!)
  3. Scharnebuursterweg/Brouwersdyk t/m fam. Johannes Bokma (bij Workum) en Doniaburen t/m fam. Attema en Durk de Boer

Ophaalschema

Indeling vrijwilligers

Alvast bedankt voor jullie medewerking en veel ophaal plezier!

Namens dorpsbelang Ferwoude

Contactpersoon: Harmke Haanstra (06-201 639 52)