Oud Papier

Zoals u weet hebben wij als dorpsbelang het ophalen van het oud papier overgenomen van school.
Hierbij het nieuwe schema voor het komende seizoen.

24 September 2016

05 November 2016

17 December 2016

28 Januari 2017

11 Maart 2017

22 April 2017

10 Juni 2017

12 Augustus 2017

De container voor het papier komt voortaan te staan op de parkeerplaats naast de school.
Graag zelf het papier om 9.00 uur aan de weg, en de vrijwilligers beginnen om 9.30 uur.
Er kan geen papier meer gebracht worden bij Fam. De Jong tussendoor. Dus alles alleen op de afgesproken data in de container.
Graag zelf even onderling regelen wie, wat, waar, ophaalt.

Route:

Aaltjemeerweg t/m Beant Lyklama a Nijeholt.
Wonnebuursterweg t/m fam. Draaijer
Scharneburen t/m fam A .Bokma (bij Workum)
Doniaburen t/m W. Attema

Alvast bedankt voor jullie medewerking ,
Namens dorpsbelang Ferwoude.
Contactpersoon : Truus Stellingwerf 0515 543245

Vrijwilligerslijst