Nijs oer de Ferbou

Een update van de ferbou kommisje: