Dorpsbelang Ferwoude
 
Kerkdienst via Youtube

Kerkdienst via Youtube

Kerkdienst via Youtube (of ook Kerkomroep)
Mede georganiseerd door Gaast-Ferwoude

Het kerkelijk/gemeentelijk leven in veranderend tij !!

Sinds de Corona-crisis worden er(bijna) geen gewone kerkdiensten meer gehouden in de kerken in Nederland (en elders).
Sinds de Protestantse gemeente van Gaast/Ferwoude niet meer zelfstandig is maar onder de grotere Protestantse Gemeente van Workum valt (als wijk 7) vinden er in de dorpen nog maar eens per maand diensten plaats (maar in coronatijd dus niet !).
Sinds de regering beperkende maatregelen invoerde in ons land zijn de kerken gaan zoeken naar alternatieve vormen van kerkdienst-vieren. In Workum en omstreken worden er(tot nader orde) elke zondag kerkdiensten uitgezonden die daags tevoren(zaterdags) zijn opgenomen in een nagenoeg lege Gertrudiskerk.)*

Aankomende zondag, Zondag 24 mei a.s., zal de dienst vooral georganiseerd worden met medewerkers uit Gaast/Ferwoude. Marieke v. Nood en Tjitske v. Kalsbeek zijn ouderling en diaken, en als kind werkt extra mee Eke-Jente Stellingwerf. Voorganger is ds. Maarten Mook. Wij vinden het leuk u dat via de websites van Gaast en Ferwoude te melden.
U kunt inloggen op www.pgworkum.nl; daarna naar onderen scrollen en YOUTUBE aanklikken. U krijgt meestal eerst even stilte en ‘’blanco’ en dan een aankondiging van de dienst.
We hopen dat u gaat kijken !!

Een hartelijke groet
En een goede dienst

Ds. Maarten Mook, mcmook@home.nl ; 0515 433114

)* de enigen die aanwezig zijn zijn de koster, de organist, de predikant, een ouderling en/of diaken, een filmer en een beamer bediener en incidenteel één of enkele medewerkenden