Dorpsbelang Ferwoude
 
Kaatsen Federatie partij

Kaatsen Federatie partij

Afgelopen zaterdag 11 Mei is de eerste Federatie partij weer gespeeld in Gaast. Er stonden zo’n 80
kaatsers op het veld zaterdag. Er werd gekaatst in 5 verschillende categorieën. De partij werd deze
dag gesponsord door Ab Vakwerk en Familie Drayer.


Hieronder de uitslagen in de verschillende categorieën:
Welpen jongens/Meisjes
1e prijs verliezers ronde
Fabian van der Zee (Bolsward) & Watze Anne Postma (Waaksens)
2e prijs winnaars ronde
Rik van der Weerdt (Makkum) & Froukje Westgeest(Witmarsum)
1e prijs winnaars ronde
Melle Talsma (Achlum) & Haye Tjeerdema (Makkum)

Pupillen meisjes
1e prijs verliezers ronde
Jildou Koopmans (Lollum) & Hedwig Steigenga (Exmorra)
2e prijs winnaars ronde
Britt Joustra (Lollum) & Sofie Koops (Makkum)
1e prijs winnaars ronde
Inez Bosch (Arum) & Fenna Cuperus (Bolsward)

Pupillen Jongens
1e prijs verliezersronde
Jan Friso Anema (Arum) & Edwin Arjen Yska (Bolsward)
2e prijs winnaars ronde
Hidde Reitsma (Exmorra) & Jesse v/d Wal (Witmarsum)
1e prijs winnaars ronde
Harmen Jacob Postma (Waaksens) & Teun Westgeest (Witmarsum)

School meisjes
1e prijs verliezers ronde
Nynke Kuipers (Workum) & Lenthe Groen (Workum)
2e prijs winnaars ronde
Judith Cuperus (Nijland) & Riki Koops (Makkum)
1e prijs winnaars ronde
Mara Konst (Arum) & Marit Feenstra (Exmorra)

Schooljongens
2e prijs
Sydo Dijkstra (Exmorra) & Kevin Kamstra (Workum)
1e prijs
Jurre Reitsma (Exmorra) & Rogier Feenstra (Bolsward)