Kaatsen Federatie partij

Afgelopen zaterdag 11 Mei is de eerste Federatie partij weer gespeeld in Gaast. Er stonden zo’n 80
kaatsers op het veld zaterdag. Er werd gekaatst in 5 verschillende categorieën. De partij werd deze
dag gesponsord door Ab Vakwerk en Familie Drayer.


Hieronder de uitslagen in de verschillende categorieën:
Welpen jongens/Meisjes
1e prijs verliezers ronde
Fabian van der Zee (Bolsward) & Watze Anne Postma (Waaksens)
2e prijs winnaars ronde
Rik van der Weerdt (Makkum) & Froukje Westgeest(Witmarsum)
1e prijs winnaars ronde
Melle Talsma (Achlum) & Haye Tjeerdema (Makkum)

Pupillen meisjes
1e prijs verliezers ronde
Jildou Koopmans (Lollum) & Hedwig Steigenga (Exmorra)
2e prijs winnaars ronde
Britt Joustra (Lollum) & Sofie Koops (Makkum)
1e prijs winnaars ronde
Inez Bosch (Arum) & Fenna Cuperus (Bolsward)

Pupillen Jongens
1e prijs verliezersronde
Jan Friso Anema (Arum) & Edwin Arjen Yska (Bolsward)
2e prijs winnaars ronde
Hidde Reitsma (Exmorra) & Jesse v/d Wal (Witmarsum)
1e prijs winnaars ronde
Harmen Jacob Postma (Waaksens) & Teun Westgeest (Witmarsum)

School meisjes
1e prijs verliezers ronde
Nynke Kuipers (Workum) & Lenthe Groen (Workum)
2e prijs winnaars ronde
Judith Cuperus (Nijland) & Riki Koops (Makkum)
1e prijs winnaars ronde
Mara Konst (Arum) & Marit Feenstra (Exmorra)

Schooljongens
2e prijs
Sydo Dijkstra (Exmorra) & Kevin Kamstra (Workum)
1e prijs
Jurre Reitsma (Exmorra) & Rogier Feenstra (Bolsward)