Voormalig dorpshuis De Djippert

Historie van dorpshuis ‘De Djippert’
Augustus 2017. Nu we plan zijn om ‘De Djippert’ te verkopen en verder te gaan in ‘De Finne’ als ons dorpshuis, moet je veel zaken zoeken en kom je van alles tegen.
Zoals een oud notulen boek uit 1946,met als bestuurders G Postma en H Hooghiemstra en A v/d Weij wat toen nog ‘Oranje verenging’ heette. En daar in kom je ook historie van De Djippert tegen ,vroeger 1953 is de school gekomen waar hij nog steeds was ,dus waar nu de Finne is.
De oude school was de koepel zaal van de Djippert ,deze werd ook genoemd oude school en het lokaal, dat is de werkplaats van nu Boelo.

 

Het lokaal en de oude school en het meesters huis en de nieuwe school was van de kerk.
Op de ledenvergadering van Dorpsbelang op 1 juli 1980 is de oude school voor 1 gulden verkocht door de diaconie van de kerk aan Dorpsbelang.

 

Op 14 oktober 1980 kan het meesters huis aangekocht worden zodat er een school vereniging kan ontstaan, dat moet voor 1 januari 1981 gebeuren ,zodat school vereniging van start kan (toen moest er ook al snel gehandeld worden).
Het aankoopbedrag van meesters woning was 46,500 gulden, de gemeente wil een renteloos voorschot geven van 20,000 gulden, 20,000 gulden moet het dorp de rente voor op brengen en 5,200 gulden moest door dorp zelf opgebracht worden.
Hoeveel kost dat per inwoner van Ferwoude; 100 gulden per gezin.
Er word besloten 20,000 gulden renteloos van gemeente en 20,000 gulden lenen van de kerkvoogdij van de kerk met een rente van 6% en ieder gezin 100 gulden zo kon Dorpsbelang het meesters huis er bij kopen.

 

Er is toen speciaal gestemd voor of tegen koepel er in houden. Anneke Hilt heeft daar erg haar best voor gedaan om koepel erin te houden, dat is gelukt en Harmen Haanstra en Bouwe Jan Bouma hebben toen de koepel helemaal geïsoleerd, dat moest in hele kleine ruimte met van die isolatie dekens, een heidens karwei.
Maar zo konden we wel op stookkosten besparen.

Meester Dijkstra woonde nog in het meesters huis en op de exploitatierekening van 1982 staat dan ook huur meesters woning 2,400 gulden huur en rente kerkvoogdij N H kerk 1,200 gulden
In okt 1982 neemt meester Dijkstra afscheid als meester en gaat in april 1983 naar Workum te wonen en kan er met de verbouw van de Djippert worden begonnen.
Kosten hele verbouwing 210,000 gulden en door zelf werkzaamheden hielden ze nog eens 15,000 gulden over en daarvan is meer inventaris gekocht en een biljard voor 1,000 gulden
En in juli 1985 word het hok nog verlengt, kosten 25,000 gulden en omdat er ook toen heel veel vrijwilligers waren konden we jaren genieten van een mooi dorpshuis
Van de verbouwing, daar moet wel een notulen boek van zijn, heeft Harmen vol geschreven maar dat is niet in ons bezit.
Alle tekeningen zijn er nog wel.

 

Harmke Haanstra

 

Klik op de afbeelding hier onder voor meer bouwtekeningen

Tekeningen dorpshuis 'De Djippert' / Google Photos