Dorpsbelang Ferwoude
 
Ferwoude.EU

Voormalig dorpshuis De Djippert

Historie van dorpshuis ‘De Djippert’
Augustus 2017. Nu we van plan zijn om ‘De Djippert’ te verkopen en verder te gaan in ‘De Finne’ als ons dorpshuis, moet je veel zaken uitzoeken en kom je van alles tegen.
Zoals een oud notulen boek uit 1946, met als bestuurders G. Postma, H. Hooghiemstra en A v/d Weij, van wat toen nog ‘Oranje verenging’ heette. En daar in kom je ook historie van ‘De Djippert’ tegen. In 1953 is de school verhuisd naar waar de locatie waar nu ‘De Finne’ staat.
De oude school was de koepel zaal van ‘De Djippert’, deze werd ook ‘oude school’  genoemd en het lokaal, dat is waar nu de werkplaats van B. Wildervanck in zit.

Het lokaal, de oude school, het meesters huis en de nieuwe school waren van de kerk.
Op de ledenvergadering van Dorpsbelang op 1 juli 1980 is de oude school voor 1 gulden verkocht door de diaconie van de kerk aan Dorpsbelang.

Op 14 oktober 1980 kan het meesters huis door Dorpsbelang aangekocht worden zodat er een school vereniging kan ontstaan, dat moest voor 1 januari 1981 gebeuren, zodat de school vereniging van start kon (ook toen al moest er snel gehandeld worden).
Het aankoopbedrag van meesters woning was fl.46,500 gulden. De gemeente stelde een renteloos voorschot ter beschikking van fl.20,000 gulden. fl.20,000 gulden werd geleend waarvoor het dorp de rente moest opbrengen en fl.5,200 gulden moest door het dorp zelf opgebracht worden.
Hoeveel kost dat per inwoner van Ferwoude; 100 gulden per gezin.
Er word besloten 20,000 gulden renteloos van de gemeente te lenen en 20,000 gulden te lenen van de kerkvoogdij met een rente van 6%. Ieder gezin bracht 100 gulden in en zo kon Dorpsbelang het meesters huis er bij kopen.

Er is toen speciaal gestemd ‘voor’ of ’tegen’ koepel er in houden. Anneke Hilt heeft daar erg haar best voor gedaan om de koepel erin te houden, dat is gelukt en Harmen Haanstra en Bouwe Jan Bouma hebben de koepel destijds helemaal geïsoleerd, dat moest in een hele kleine ruimte met van die isolatie dekens, een heidens karwei.
Maar zo konden we wel op stookkosten besparen!

Meester Dijkstra woonde nog in het meesters huis en op de exploitatierekening van 1982 staat dan ook huur meesters woning 2,400 gulden huur en rente kerkvoogdij N H kerk 1,200 gulden
In okt 1982 neemt meester Dijkstra afscheid als meester en gaat in april 1983 naar Workum te wonen en kan er met de verbouw van de Djippert worden begonnen.
Kosten hele verbouwing 210,000 gulden en door zelf werkzaamheden hielden ze nog eens 15,000 gulden over en daarvan is meer inventaris gekocht en een biljard voor 1,000 gulden
En in juli 1985 word het hok nog verlengt, kosten 25,000 gulden en omdat er ook toen heel veel vrijwilligers waren konden we jaren genieten van een mooi dorpshuis
Van de verbouwing, daar moet wel een notulen boek van zijn, heeft Harmen vol geschreven maar dat is niet in ons bezit.
Alle tekeningen zijn er nog wel.

 

Harmke Haanstra

 

Klik op de afbeelding hier onder voor meer bouwtekeningen

https://photos.app.goo.gl/A1zIXpuWeSTticD03