Dorpsbelang Ferwoude
 
€ 20.000,– van Oranje Fonds voor project Ferwâlde te Plak!

€ 20.000,– van Oranje Fonds voor project Ferwâlde te Plak!

Dorpsbelang Ferwoude wil voormalige school maken tot een warme, duurzame, gezellige en multifunctionele ontmoetingsruimte

Ferwoude – “In prachtiche opstekker, hielendal in dizze tiid”, aldus voorzitter Jan Stellingwerf van Dorpsbelang Ferwoude. “Wy binne sûnt 2018 dwaande mei de plannen om fan ús nije doarpshûs in smûker, better yn te setten en doarsumer doarpshûs te meitsjen. Geweldich nijs dat it Oranje Fonds ús hjirfoar sa’n moai bedrach tasein hat!”

Sinds september 2016 wordt de voormalige basisschool De Finne door Dorpsbelang Ferwoude gebruikt als dorpshuis en vanaf september 2017 is Dorpsbelang Ferwoude de trotse eigenaar van dit prachtige gebouw. Een gebouw met potentie. Het gebouw is van functie veranderd, maar ademt nog steeds een schoolsfeer uit. Een deel van het gebouw is in gebruik voor peuteropvang, BSO en dagopvang. Ook kan met de huidige indeling niet optimaal gebruik worden gemaakt van het gebouw nu het als dorpshuis dient, een volwaardige keuken en bar ontbreekt, de toiletten zijn nog op kindhoogte om maar wat te noemen. Er is nagenoeg geen opslagruimte voor stoelen, tafels, podiumdelen et cetera en ook al is het een ‘gloednieuw’ gebouw, voorzien van de nodige duurzame toepassingen, toch is het nog niet de duurzame ontmoetingsruimte die ze in Ferwoude willen zijn.

Tijd om de ‘eisen en wensen’ van de gebruikers van het gebouw te verzamelen en te vertalen naar een ontwerp voor de nieuwe inrichting: “Ferwâlde te Plak!”. Daarbij is ook gekeken naar potentiële nieuwe gebruikers. Met als achterliggend doel de leefbaarheid in het dorp te behouden en verder uit te breiden. Leefbaarheid wordt gemaakt door de inwoners zelf en niet enkel door de voorzieningen in een dorp. Het vormt echter wel een belangrijke basis om deze leefbaarheid te faciliteren.Voor Ferwoude is het van groot belang dat de mensen van jong tot oud een plek hebben waar ze elkaar kunnen ontmoeten en die voorzieningen te bieden die aansluiten bij de doelgroep.

Voor de financiering van de plannen zijn diverse fondsen aangeschreven en uiteraard doet ook Dorpsbelang zelf een duit in het zakje en zijn vrijwilligers bereid gevonden te helpen bij de uitvoering.

Eerder zegden al Fonds Bolsward-Dronrijp 1993 en het Coöperatiefonds Rabobank Sneek Zuidwest Friesland mooie bedragen toe. En nu dus een prachtige bijdrage van het Oranje Fonds. De uitvoering kan beginnen zodra de financiering rond is. Dorpsbelang heeft goede hoop nog deze (na)zomer te kunnen beginnen met de gefaseerde uitvoering.

Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit inspiratie, advies, kennis en geld. Het Fonds kan dit doen dankzij o.a. Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.