Dorpsbelang Ferwoude
 
Dorpshuis ‘De Finne’

Dorpshuis ‘De Finne’

Beste medebewoners,
Na twee jaar gesprekken voeren, plannen maken en veel geduld opbrengen, zijn we zeer verheugd jullie te mogen meedelen dat de gemeente een principe akkoord heeft gegeven over de overdracht van het eigendom van de Finne. Ze zijn hierbij akkoord gegaan met het plan wat door dorpsbelang is opgesteld. Dit zullen we uiteraard in een extra ledenvergadering toelichten.
Met dit nieuws is de overdracht van het eigendom nog niet beklonken. Hier gaan nog een aantal stappen aan vooraf die wij graag met u delen zodat een ieder op de hoogte is van de status van het proces. De stappen die moeten worden genomen betreffen de volgende:
1. Gesprek met wethouder Stoker over de invulling van de overdracht. Dhr. Stoker is de komende drie weken met vakantie. Daarna zal dit overleg plaatsvinden.
2. Speciale ledenvergadering (waarbij statutair 75% aanwezig dient te zijn om de stemming geldig te verklaren) en waar de stemming zal plaatsvinden over het voorgenomen plan voor de overdacht van de Finne en de Djippert. Hier ontvangt u uiteraard vroegtijdig een uitnodiging voor.
3. Terugkoppeling van de uitslag van de stemming aan de gemeente, waarna de procedure van overdracht ,indien goedgekeurd, zal worden gestart.
4. Feitelijke overdracht bij de notaris.
Dit heugelijke nieuws was voor ons reden u hier persoonlijk van op de hoogte te stellen.
We zijn tot nu toe zeer erkentelijk met de voortgang en de grondhouding van de gemeente en we hebben alle vertrouwen dat u snel een uitnodiging ontvangt voor een toch wel historische ledenbijeenkomst.
Mochten er onlangs vragen ontstaan of onduidelijkheden zijn dan staan we u als dorpsbelang uiteraard graag te woord.
Met vriendelijke groet,
Dorpsbelang Ferwoude
Pieter van der valk
 
Tel. 06-13 56 18 35
Mail:
of