Vergaderingen

Agenda 7 maart 2012 20:00 in de Djippert

 

1.       Opening en vaststellen van de agenda

 

2.       Voorstellen Dorpen coördinator  Gemeente Súdwest Fryslân Y. Sieswerda

 

3.       Notulen Zomer  Ledenvergadering 17  juni 2011

 

4.       Mededelingen Dorpsbelang

 • Dorpsfeest 2012
 • Ringrijden 2012
 • Andere mededelingen

 

6.    Pauze

 

5.       Bestuursverkiezing Dorpsbelang

 • Boelo Wildervanck, Susan van der Weide en Jorn Kemker zijn  aftredend en niet herkiesbaar.
 • Thijs van der Bos  heeft zich beschikbaar gesteld als nieuw bestuurslid. We zoeken nog twee kandidaten, zij kunnen zich tot 1 maart 2012 melden bij Sjoerd Hiemstra.

 

6.       Algemeen jaarverslag Dorpsbelang

 

7.       Financieel jaarverslag

Dorpsbelang en Beheerscommissie de Djippert

 • Financieel jaarverslag Dorpsbelang
 • Financieel jaarverslag Beheerscommissie
 • Verslag Kascommissie
 • Benoeming nieuwe kascommissieleden

 

8.       Mededelingen Beheerscommissie

 • Verbouwplannen De Djippert
 • Andere mededelingen

 

9.       Rondvraag en sluiting