Mededelingen

Dorpsbelang Ferwoude

Tijdens de herftstorm op 28 oktober jl.  is ook onze publicatiekast in het dorp zwaar beschadigd. Ook in de Djippert is een dergelijk bord. Tevens is er de site www.Ferwoude.eu, waar nieuwsberichten op kunnen geplaatst. Daarom hebben we besloten om afscheid te nemen van de kast. Pieter Hilt  gaat(heeft )hem opruimen.

Een woord van dank is ook aan Pieter overgebracht voor de jarenlange zorg voor de

kast.

 

Onze site Ferwoude.eu wordt steeds vaker bezocht. Webbeheerder Manué Gerrits is er heel enthousiast mee bezig. Een berichtje is naar hem, is al voldoende om zaken op de site te plaatsen.

Andere verenigingen in Ferwoude willen we oproepen om

meer met de site te doen.

Je kunt je e-mail adres achterlaten, om bij nieuwe publicaties een seintje te ontvangen. Ook over een combi met facebook wordt gesproken.

Zelfs oud ferwoudsters sturen al foto’s van vroeger in voor plaatsing. De site is nu nog vrij van reclame,  maar bedrijven kunnen zich melden om tegen een geringe vergoeding op de openingssite hun bedrijf in beeld te brengen. Ferwoudster bedrijven hebben natuurlijk wel voorrang.

Manué gaat in onze voorjaarsledenvergadering (voorlopige datum 9 april) hier meer over vertellen en laten zien. Komt allen!

In februari hebben we als bestuur van dorpsbelang weer een onderhoud met wethouder Sinnema over zaken, die in Ferwoude spelen. Wilt u hiervoor nog zaken aandragen, neem dan even contact op met de voorzitter.

Yvonne Sieswerda, dorpen-coordinator is ook bij het gesprek aanwezig. Met haar is geregeld contact. Onlangs is de slechte toestand van de Workumerdijkweg nog gemeld. Deze wordt (is) binnenkort gerepareerd. Via haar zijn er korte lijnen naar de gemeente. Zij is heel actief In de contacten tussen “haar”dorpen en SWF, waarvoor onze dank.

Op de site van SWF kunt u overigens ook zelf “klein leed”melden.

 

Tijdens de ledenvergadering worden de beperkingen van de Aaltjemeerweg geregeld genoemd;  zoals breedte en zachte berm. Deze weg is in het verleden aangelegd als ontsluitingsweg voor aanliggende bewoning en percelen. Toch wordt hij veel gebruikt voor doorgaand verkeer naar en van de N359. Hier zijn de Wonnebuursterweg en naar Workum de Scharnebuursterweg echter voor bedoeld. Deze zijn in 2012 grondig vernieuwd en nu in een goede staat. We kunnen als Ferwoudsters dus zelf ook de andere route kiezen en de Aaltjemeerweg overlaten voor bestemmingsverkeer en fietsers. Dorpsbelang wil eigenlijk op die toer. Vrijwillig als dorp zelf de verantwoordelijkheid nemen.

 

Afgelopen najaar is er door de gemeente bij ieder dorp een hondentoilet geplaatst. In Ferwoude aan het begin van het fietspad naar Gaast. Eigenaren van dieren, die met hun dieren gebruik maken van de openbare ruimte,  zijn zelf verantwoordelijk voor het opruimen van de uitwerpselen van hun dieren in die openbare ruimte. ‘Wie de schoen past, trekke hem aan’.

 

Peet Sterkenburgh, voorzitter@ferwoude.eu