Dorpsbelang Ferwoude
 
Ferwoude.EU

Freon fan Ferwâlde voorwaarden

Freon fan Ferwâlde

Bedankt voor uw aanvraag van ‘Freon fan Ferwâlde’.
Wij als dorpsbelang zijn blij dat we via deze mogelijkheid alle oud-inwoners van Ferwoude de mogelijkheid kunnen bieden om de betrokkenheid met Ferwoude in stand te houden. Via deze manier wordt u op de hoogte gehouden van alle activiteiten die in het dorp worden georganiseerd.

Als ‘Freon fan Ferwâlde’ bieden we u een vervangende vorm van het normale lidmaatschap. Voor de duidelijkheid: Als freon fan Ferwalde bent u geen lid van dorpsbelang.
Hieronder een opsomming van waar u als ‘Freon fan Ferwâlde’ wel en niet recht op heeft.
Wel
• Klepel abonnement (digitaal )
• Uitnodiging dorpsfeest (inclusief vrijwillige bijdrage)
• Feestavonden en activiteiten van de activiteiten commissie
• Informatie bijzondere gebeurtenissen
• Gratis gebruik van de Finne (dorpshuis)
• Deelname aan vrijwilligerswerk
• Deelname aan commissies (geen dorpsbelang en beheers commissie)
• Deelname open vergadering Dorpsbelang (geen stemrecht)

Niet
• Stem recht
• Bezoek officiële dorpsbelang vergaderingen
• Lidmaatschap dorpsbelang

De kosten van het lidmaatschap van ‘Freon fan Ferwâlde’ bedragen 15 euro p.p. jaar.
Deze kosten worden elk jaar afgeschreven van het door u doorgegeven rekeningnummer.

Wij hopen dat u als ‘Freon fan Ferwâlde’ nog een lange tijd verbonden mag zijn aan ons dorp.

Dorpsbelang behoudt altijd het recht om aanvragen niet te honoreren.