Dorpsbelang Ferwoude
 
Ferwoude.EU

Ferwoude

(Fries: Ferwâlde) is een dorp in de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Tot 2011 maakte Ferwoude deel uit van de voormalige gemeente Wonseradeel. Ferwoude telt ruim tweehonderd inwoners.
Het dorp ligt aan de voormalige Zuiderzeedijk, net boven Workum, midden in uitgestrekte landerijen. Het is een compact dorp waar oudere huizen en nieuwbouw met elkaar verweven zijn.

Oudere vermeldingen
Het dorp wordt in 1275 genoemd als Forwolda. In 1315 komt Vorwalde voor. In een nederlandstalige tekst is het in 1399 Werwoude. Het bestanddeel wold is dan dus al vervangen door het nieuwere woud al komt de oude variant Vorwolde ook in 1496 weer voor. Foerwaelde (uit 1520) is Fries en dat geldt ook voor Ferwâlde (1512). Zestiende-eeuwse kaarten spellen Ferwolde. De Friese variant aan het einde van de zestiende eeuw luidt Ferwaad. Schotanus (1664) geeft Verwoude en Ferwolde. In de achtiende eeuw en negentiende eeuw bestaan de varianten Ferwolde en  Ferwoude naast elkaar. (Bron: Frieseplaatsnamen K.F. Gildemacher)

Naamsverklaring
Het eerste stukje van de naam komt overeen met Nederlands voor, ‘dichtbij’, het tweede stukje is het element -wold. De keuze van de naam zal zijn gemotiveerd door de ligging van het dorp ten opzicht van het wold-gebied (Bron: Frieseplaatsnamen K.F. Gildemacher)

Buurtschappen

Tot het dorp behoren de buurtschappen Bamburen, Doniaburen. Fallingburen, Scharneburen en Wonneburen. (Bron: Frieseplaatsnamen K.F. Gildemacher)

Geschiedenis
De veelkleurige kerk van Ferwoude kent een geschiedenis die teruggaat tot de 13e eeuw. Het verhaal gaat dat delen van het oorspronkelijke, tufstenen gebouw in 1762 zijn afgebroken om te worden verkocht aan de cementindustrie in Makkum. Vijf jaar later werd de kerk herbouwd en in de 19e eeuw werd hij grondig vernieuwd.
Buurtschappen
De buurtschappen Doniaburen, Scharneburen en Wonneburen zijn onderdeel van Ferwoude.

Bezienswaardigheden
• De kerk van Ferwoude.
• De timmerwerkplaats van Inne Rinkes Veenstra. Naast zijn timmerwerk had Veenstra grote interesse voor sterrenkunde en alternatieve geneeswijzen.

Wonen en leven
Ferwoude is van oorsprong een sterk agrarisch dorp. De laatste jaren is aan de Buren en de Djipwei een nieuwe wijk gebouwd. Voor de dagelijkse boodschappen gaan de inwoners naar Workum, Makkum en Bolsward.