Bestuur

Pieter van der ValkVoorzitter
Klara GerritsSecretaris
Harmke Haanstra
Penningmeester
Erik TimmermanAlgemeen bestuurslid
Thijs van der BosAlgemeen lid en afgevaardigde activiteitencommissie
Truus StellingwerfAlgemeen lid en afgevaardigde beheerscommissie
Evert-Jan SchoneveldAlgemeen lid en afgevaardigde beheerscommissie