Bestuur

Pieter van der ValkVoorzitter
Klara GerritsSecretaris
Harmke Haanstra
Penningmeester
Jan StellingwerfAlgemeen bestuurslid
Johan-Willem FeenstraAlgemeen lid en afgevaardigde activiteitencommissie
Truus StellingwerfAlgemeen lid en afgevaardigde beheerscommissie
Evert-Jan SchoneveldAlgemeen lid en afgevaardigde beheerscommissie