Dorpsbelang Ferwoude
 
Ferwoude.EU

AED

De volgende personen zijn in het bezit van een reanimatiediploma:

  Namen   Adres
       

1

Ieb De Jong-Haanstra Aaltjemeerweg 4

2

Beant Lycklama a Nijeholt Aaltjemeerweg 16

3

Eke Stellingwerf Buren 8

4

Tiny Hiemstra Buren 20

5

Grietsje Stellingwerf-de Vries Buren 22

6

Jetske Braaksma Buren 23

7

Willie Douma Buren 27

8

Eric Meijer Buren 29

9

Fokelien Meijer Buren 29

10

Ton Compier Buren 29A

11

Ria Compier Buren 29A

12

Evert-Jan Schoneveld Buren 33

13

Jan Van Asperen Buren 35

14

Rita Van Asperen-Van Doorn Buren 35

15

Manué Gerrits Djipwei 1

16

Brenda Drayer Djipwei 3

17

Johan-Willem Feenstra Dipwei 7

18

Lian De Jong Djipwei 9

19

Marga Postma Djipwei 11

20

Corine Meijer Djipwei 13

21

Eva Meijer Djipwei 13

22

Johan De Boer Doniaburen 1

23

Klaske van Kalsbeek Sierkstra Scharnebuursterweg 11

LIJST INWONERS FERWOUDE IN BEZIT VAN REANIMATIEDIPLOMA (2012)

Indien u zich hier ook voor op wilt geven of een wijziging wilt doorgeven graag even een berichtje naar aedferwoude@hotmail.com.