Dorpsbelang Ferwoude
 
Corona maatregelen

Corona maatregelen

Vanwege de nieuw getroffen maatregelen komen er ook in Ferwoude helaas activiteiten te vervallen.

  • Vrijwilligersavond 25 april gaat niet door.
  • Koningsdag 27 april zal niet zo zijn als u van ons gewend bent. Wel is het de bedoeling dat we iets via de digitale route zullen proberen. Daarvan wordt u nog op de hoogte gebracht.
  • Dorpsfeest. Vanwege het vele werk dat verzet moet worden om een mooie praalwagen op de weg te krijgen, is er besloten om de optocht een jaar te verzetten. Er is straks te weinig tijd om alles voor elkaar te krijgen. De rest van het dorpsfeest zal, zoals de maatregelen nu zijn, wel gewoon doorgang vinden.
  • Dorpshuis. Het dorpshuis is tot 1 juni gesloten.

De maatregelen die het kabinet heeft genomen om het virus een halt toe te roepen zijn goed en duidelijk. Helaas worden we allen zo wel hard getroffen met de genomen maatregelen. Ouderen en kwetsbare mensen zitten thuis en mooie geplande activiteiten zullen nu geen doorgang vinden.

Gelukkig is ons dorp zeer sociaal en wordt er aan een ieder gedacht en goed op elkaar gelet. Dit is een zeer groot goed en vooral in deze tijd.

We hopen dat de maatregelen na 1 juni zullen worden opgeheven en dat we met elkaar toch nog van de zomer kunnen genieten en samen weer mooie activiteiten kunnen beleven.

Dorpsbelang en Beheerscommissie