Dorpsbelang Ferwoude
 
Cobusson maatklaverjas toernooi

Cobusson maatklaverjas toernooi

Op 20 april was de eerste editie van het Cobusson maatklaverjas toernooi. Om half acht werd er gestart met een korte uitleg c.q. opfriscursus. Om acht uur zijn we gestart met het daadwerkelijke toernooi. Aan verschillende tafels werd hard gestreden om de felbegeerde wisselbeker en de verschillende beschikbaar gestelde vleesprijzen. Na drie bomen klaverjassen kwam er om half twaalf een eind aan het toernooi.

Nadat de punten werden opgeteld was dit de eindstand:

  • Klaas Feenstra en Wietske Buma 5526pt
  • Hendrikus de Jong en Harmen de Jong 5427pt
  • Johan Willem Feenstra en Dita Feenstra 4843pt

Poedelprijs: Harmen Haanstra en Jan Stellingwerf

We kunnen mede dankzij de wedstrijdleiding (Klaas Feenstra) terugkijken op een geslaagde eerste editie. Ook via deze weg willen wij nogmaals de sponsor, Cobusson bedrijfs- en garagedeuren van Klaas en Monica Feenstra, hartelijk danken voor het beschikbaar stellen van de verschillende prijzen.

Bij de volgende editie hopen wij dat we meerdere tafels kunnen vullen met maatklaverjassers.