Dorpsbelang Ferwoude
 
Ferwoude.EU

Brief aan alle leden

November 2020

Beste leden van dorpsbelang Ferwoude,

Helaas zijn de maatregelen richting corona weer aangescherpt en grijpt het ons allemaal weer aan om toch maar weer even voorzichtig aan te doen. Mondkapjes worden bijna een normaal gezicht in het straatbeeld. Hoe lang dit gaat duren weet niemand. Dit alles maakt het niet gemakkelijk om activiteiten te organiseren.
Naar aanleiding van het besluit om het dorpshuis dicht te houden zijn er enkele reacties op gekomen. Hier zijn we erg blij mee en helpt ons ook verder. Wel is het zo dat door de nieuwe huidige maatregelen het besluit blijft bestaan. We zullen proberen op een andere manier toch activiteiten te organiseren waardoor we toch het gevoel van samenzijn kunnen hebben. Tevens hadden we nog graag een ledenvergadering willen organiseren waarbij we jullie op de hoogte hadden willen brengen over de verbouwing. Door de snelle subsidietoekenningen is de verbouwing in een stroomversnelling gekomen. Helaas hebben we nu niet de mogelijkheid om een fysieke ledenvergadering te organiseren en willen je jullie middels een filmpje bij praten over de verbouwing. Hierover binnenkort meer.

Ook is de verbouwing te volgen via de link:
https://www.ferwoude.eu/beheerscommissie/herinrichting-de-finne/.

Graag informeren wij jullie over de financiën van 2019. De overzichten zijn als bijlage 1 en 2 aan deze brief toegevoegd met het verslag van de kascommissie in bijlage 4. Tevens zit hierbij ook een overzicht van de gebruikte gelden van het ondernemersfonds. (bijlage 3).

Om de laatste gelden van de subsidie van het ondernemersfonds nog te kunnen krijgen moeten we van de leden een akkoord ontvangen dat het geld op de juiste manier gebruikt is door dorpsbelang.
Mochten er nog vragen zijn over de financiën van zowel dorpsbelang, beheerscommissie of het ondernemersfonds dan graag contact opnemen via de mail of telefoon. Wij zullen dan proberen om de vragen meteen te beantwoorden.
Ook voor dit jaar mogen wij weer geld aanvragen uit de ondernemers pot van Ferwoude. Het plan wat wij hiervoor hebben is als bijlage 5 toegevoegd en ook daarvoor willen we graag een akkoord ontvangen dat het aan de leden is voorgelegd en dat de leden instemmen met de aanschaf van een nieuwe muntautomaat.
We zullen hopen dat we een ieder snel weer mogen/kunnen begroeten in het vernieuwde dorpshuis.

Graag nodigen wij u uit om (uiterlijk 21 november) onderstaande keuze in te willen vullen.

Met vriendelijke groet,
Vereniging voor dorpsbelang Ferwoude

Klik hier voor de brief met de bijlagen

Invulformulier

    Leden akkoord

 

Bevestiging