Dorpsbelang Ferwoude
 
Besluit college over toekomst milieustraten en tijdelijke dienstverlening

Besluit college over toekomst milieustraten en tijdelijke dienstverlening

Besluit gemeente over toekomst milieustraten en uitbreiding tijdelijke dienstverlening

Deze dienstverlening is bedoeld voor de dorpen in de noordwesthoek van de gemeente, namelijk: Kimswerd, Arum, Pingjum, Witmarsum, Lollum, Waaksens, Kubaard, Schettens, Longerhouw, Zurich, Schraard, Wons, Cornwerd, Kornwerderzand, Makkum, Exmorra, Allingawier, Idsegahuizum, Piaam, Gaast, Ferwoude en omliggende buurtschappen.

Toekomst milieustraten

Op 28 september 2023 heeft de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân het nieuwe ‘Grondstoffenbeleid 2023-2027’ vastgesteld. Hierin staat beschreven wat de vervolgstappen zijn om van ons afval grondstof te maken. Vanaf september 2024 gaat de milieustraat in Bolsward dicht om plaats te maken voor de nieuwe huisvesting van de gemeentelijke buitendienst. U kunt dan voorlopig terecht bij de milieustraat in Sneek, Heeg of Koudum. Voor de inwoners in de noordwesthoek van de gemeente wordt de reistijd naar een andere locatie dan Bolsward iets langer (5 à 10 minuten). Op 26 september 2024 neemt de gemeenteraad een besluit over hoe de toekomst van de milieustraten eruit gaat zien.

De gemeente biedt ook verschillende ophaaldiensten aan. Ga naar www.sudwestfryslan.nl/onderwerp/afval-laten-ophalen/ voor meer informatie.

Extra takkenroutes voor noordwesthoek

Om de inwoners van de noordwesthoek tegemoet te komen, heeft het college besloten om de dienstverlening voor het ophalen van takken en snoeiafval (de ‘takkenroutes’) tijdelijk uit te breiden. Vanaf 1 januari 2025 halen wij tijdelijk in plaats van 2 keer per jaar, 4 keer per jaar takken en snoeiafval op in uw regio (gratis tot maximaal 2 kuub per keer). Momenteel zijn de ophaalmomenten jaarlijks in maart en oktober. De data voor de extra ophaalmomenten volgen nog, maar vinden in ieder geval plaats in het snoeiseizoen (periode oktober tot april). U dient zich hiervoor aan te melden via onze website. Deze tijdelijke maatregel loopt tot de plannen voor de toekomst van de milieu straten zijn uitgevoerd. Dit neemt enkele jaren in beslag.

Maak gebruik van een extra gft-container

U kunt ook een extra gft-container aanvragen. Dit kan via https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/containers/ U betaalt eenmalig € 30,- voor de extra gft-container. Het 2-wekelijks aanbieden van de (extra) gft-container is gratis.

Blijf op de hoogte Zodra de data bekend zijn van de extra takkenroutes, kunt u deze vinden op www.sudwestfryslan.nl of via de nieuwe Afvalkalender Súdwest-Fryslân app.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie neem dan contact op met Team Schoon van de gemeente via 14 0515 of reiniging@sudwestfryslan.nl.