Dorpsbelang Ferwoude
 
Beplantingsplan Ferwoude -UPDATE-

Beplantingsplan Ferwoude -UPDATE-

De gemeente heeft besloten dat de geplande bomen langs het fietspad daar toch niet geplaatst. Wel komt er een boom op het sportveld, aan de voorkant bij het toegangshek.

De gemeente heeft de opdracht om meer bomen in gemeente te planten en daar heeft de gemeente o.a. Ferwoude voor uitgekozen.

In overleg komen er vijf bomen op de Djipwei in de groenstrook tussen nummer 8 en nummer 13. Er komt één boom aan de buren tussen nummer 30 en 44 op de groenstrook van de gemeente en er komen langs It Nije Binnenpaed (fietspad Ferwoude-Gaast) in de groenstrook aan de kant van de Djippert vanaf het weiland van de paarden tot de bocht voor de brug 13 iepen op 12 meter afstand van elkaar. Deze iepen zijn resident tegen iepenziekte.

Deze aanplant maak deel uit van het aanplantplan van de gemeente Sùdwest Fryslân en het onderhoud blijft dan ook geheel bij gemeente.

Dorpsbelang Ferwoude

Hollandse iep