Bestuur BC

Samenstelling van de beheerscommissie:

Epke Zonderlandvoorzitter
Tiny Hiemstra penningmeester
Jantina Feenstra secretaris
Marten Zandstra lid
Coba Ybema lid afgevaardigde dorpsbelang
Evert-Jan Schoneveld lid afgevaardigde dorpsbelang
Reserveringen Dorpshuis

Tiny Hiemstra 06-41173916, dorpshuis@ferwoude.eu

Coördinator vrijwilligers

Evert Jan Schoneveld 06-46005165