Dorpsbelang Ferwoude
 
Ferwoude.EU

Bestuur BC

Samenstelling van de beheerscommissie:

Evert-Jan SchoneveldVoorzitter
Jantina Feenstra Secretaris
Marten Zandstra Penningmeester
Tjeerd Stellingwerf Lid
Coba Ybema Lid
Johan-Willem Feenstra Lid afgevaardigde dorpsbelang
Reserveringen Dorpshuis

Tjeerd Stellingwerf: tel. 06-18867828, tt.stellingwerf@kpnplanet.nl

Coördinator vrijwilligers

Tjeerd Stellingwerf: tel. 06-18867828, tt.stellingwerf@kpnplanet.nl