Update oud papier!

Nieuwe lijst oud papier ophalen seizoen 2020 tot 2021 Onderstaande informatie is ook weer bijgewerkt op de site, zie kopje Oud papier! Hierbij het nieuwe schema oud papier voor komende seizoenWe halen in 2021 5 keer oud papier op,dit om de kosten te drukken en de opbrengst te verhogenEn we hebben toestemming van de gemeente en omrin We …

Werkzaamheden N359 Bolsward – Workum

Werkzaamheden N359 Bolsward – Workum De werkzaamheden bij Bolsward – Workum worden hervat. De weg  wordt afgesloten van 19.30 tot 06.30. Tijdens deze periode is deomleidingsroute ingesteld. De lijndienst van Arriva krijgt alsuitzondering doorgang door het werk vak. In 5 weken (start week 35) worden de resterende werkzaamheden afgerond. Houdtu er overdag wel rekening mee dat er een snelheidsbeperking geldt. Demaximale snelheid is 50 km/u.  Dit is noodzakelijk omdat er eenversmalling over de gehele rijbaan is, er ongelijkheden in het asfaltzitten en ontgravingen in de lengte langs de hoofdrijbaan wordenaangebracht. Op deze wijze heeft het verkeer ongehinderde doorgang inbeide richtingen.

Ferwâlde te plak

Ferwâlde krijt jild foar ferbouwing basisskoalle ta doarpshûs #omropfryslan https://www.omropfryslan.nl/nijs/971537-ferwalde-krijt-jild-foar-ferbouwing-basisskoalle-ta-doarpshus

Kerkdienst via Youtube

Kerkdienst via Youtube (of ook Kerkomroep)Mede georganiseerd door Gaast-Ferwoude Het kerkelijk/gemeentelijk leven in veranderend tij !! Sinds de Corona-crisis worden er(bijna) geen gewone kerkdiensten meer gehouden in de kerken in Nederland (en elders).Sinds de …