Kerkdienst via Youtube

Kerkdienst via Youtube (of ook Kerkomroep)Mede georganiseerd door Gaast-Ferwoude Het kerkelijk/gemeentelijk leven in veranderend tij !! Sinds de Corona-crisis worden er(bijna) geen gewone kerkdiensten meer gehouden in de kerken in Nederland (en elders).Sinds de …

Klokken luiden

Beste bewoners van Gaast en Ferwoude, Klokken luiden Ik neem de vrijheid om u in deze tijd rond Pasen nog enige dingen te melden. Zo kan het u opgevallen zijn dat er de afgelopen …

Bericht Gaast Ferwoude

Beste meelezende en meelevende bewoner, Vanuit kerkelijk Gaast/Ferwoude (Protestantse Gemeente), nu gekoppeld aan kerkelijk Workum, even een paar berichten met het oog op de tijd waarin we leven. KERKDIENSTEN Door de Corona-crisis zijn er …

Corona maatregelen

Vanwege de nieuw getroffen maatregelen komen er ook in Ferwoude helaas activiteiten te vervallen. Vrijwilligersavond 25 april gaat niet door. Koningsdag 27 april zal niet zo zijn als u van ons gewend bent. Wel …

Rabo ClubSupport

De clubs en verenigingen van Nederland zijn ongelofelijk waardevol, omdat ze ons bij elkaar brengen. Daarom investeert Rabobank haar kennis, netwerk en een deel van de winst in clubs en verenigingen, zodat we met …